Vijf vragen over de situatie in Oost-Aleppo

Ongeveer 250.000 mensen zitten vast in het oosten van de Syrische stad Aleppo. Door de belegering kunnen zieken en gewonden er niet uit. Voedsel, brandstof en medische voorraden komen er niet in.

Hoe is de situatie voor de bevolking van Oost-Aleppo?

Sinds juli 2016 zitten naar schatting 250.000 mensen vast in het belegerde deel van de stad. Aanhoudende bombardementen zorgen voor vele slachtoffers. De mensen die er leven, onder wie zwaargewonden en ernstig zieken, kunnen de stad niet verlaten en essentiële basismiddelen, zoals voedsel en brandstof, kunnen er niet geleverd worden. De medische noden zijn dan ook enorm. Mensen sterven niet alleen aan oorlogswonden, maar ook, zonder behandeling, aan ziekten.

 

 

Wat kan Artsen zonder Grenzen doen?

Sinds 2014 ondersteunen we medische voorzieningen in Oost-Aleppo met medicijnen en medische voorraden. Voordat het gebied belegerd werd, brachten we elke drie maanden nieuwe voorraden. Tijdens acute noodsituaties leverden we extra materiaal. De laatste bevoorrading deden we in augustus, een maand nadat de belegering begon. We leverden toen 128 ton aan medisch materiaal nadat oppositiepartijen ons tijdelijk doorgang gaven. Sindsdien hebben we ook geen toegang meer gehad tot het gebied om dringend nodige medische materialen te leveren.

 

Kan er nog medische hulp geboden worden door ziekenhuizen in Oost-Aleppo?

De afgelopen maanden hebben Syrische artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in het gebied onder extreem zware omstandigheden medische hulp geboden. Tijdens en na hevige bombardementen werden er vaak tot honderd gewonden op een dag naar de ziekenhuizen gebracht. Vele ziekenhuizen zijn bovendien zelf door de bombardementen geraakt en moesten, soms tijdelijk, vaak permanent, hun deuren sluiten. Omdat de toegang tot zorg steeds beperkter wordt, moet medisch personeel soms zeer moeilijke beslissingen maken. Zo haalden artsen patiënten in kritieke toestand van de beademing af om anderen, met een grotere kans op overleven, te kunnen helpen. Daarnaast raken de medische voorraden op. Niet alleen medicijnen en medisch materiaal, maar ook brandstof om generatoren en ambulances draaiende te houden.

 

Arts Abu Wasim werkt in een ziekenhuis in Oost-Aleppo dat in oktober werd geraakt bij bombardementen.

 

Wat is er nodig om de situatie te verbeteren?

De willekeurige bombardementen op Oost-Aleppo moeten stoppen. Daarnaast moeten alle strijdende partijen overeenkomen om humanitaire hulp mogelijk te maken: burgers die de stad willen verlaten moeten dat veilig kunnen doen, ernstig zieke en zwaargewonde mensen moeten geëvacueerd worden en hulporganisaties moeten toegang krijgen om hulp(materialen) te brengen. We mogen deze mensen niet in de steek laten.

 

Is het mogelijk neutrale hulp te bieden in Oost-Aleppo?

Na vijf jaar oorlog is het naïef om te denken dat medisch personeel in dit conflictgebied nog volledig ideologisch neutraal is. Iedereen wordt op een of andere manier beïnvloed door de gruwelijke strijd. Maar het principe van neutraliteit bij humanitaire hulp slaat niet op de denkbeelden van een persoon, maar op diens daden. Artsen zonder Grenzen houdt vast aan haar principe van neutraliteit en monitort of de medische voorzieningen die zij ondersteunt dat ook doen.

 

Om ziekenhuisgeneratoren te beschermen tegen bombardementen worden zij op een veilige plek onder de grond gezet, omringd door zandzakken. Brandstof is echter schaars.

 

Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp in zes medische voorzieningen in het noorden van Syrië. Ondanks herhaalde verzoeken aan de Syrische overheid krijgen wij geen toestemming om in gebieden te werken die door de overheid worden gecontroleerd. Wij hebben momenteel geen actieve hulpverleners in Aleppo.

 

November 2016

Sluit zoeken

Zoekveld