Bestuurssamenstelling

Statutair is het bestuur van de Vereniging Artsen zonder Grenzen samengesteld uit minimaal 7 leden die worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Het bestuur kiest jaarlijks zijn voorzitter uit de door de ALV van de Vereniging Artsen zonder Grenzen gekozen bestuursleden.

 

Unni Karunakara (voorzitter)

Bestuurslid sinds juni 2015

Unni Karunakara (arts) is sinds 1995 in diverse functies betrokken bij Artsen zonder Grenzen. Als arts en medisch coördinator voerde hij diverse missies uit voor Artsen zonder Grenzen en hij was medisch adviseur voor onze projecten in zuidelijk Afrika, Latijns-Amerika en het Midden Oosten. Verder werkte hij onder meer als medisch directeur van de medicijnencampagne van Artsen zonder Grenzen en was hij internationaal voorzitter van het netwerk Médecins Sans Frontières, waar Artsen zonder Grenzen toe behoort. Zijn huidige werkzaamheden omvatten onder meer een Assistant Clinical Professor aan de universiteit van Yale en docentschappen aan de universiteiten van Columbia (VS) en Manipal (India).

 

 

Joost van der Meer (vicevoorzitter)

Bestuurslid sinds juni 2013

Joost van der Meer is arts-epidemioloog en is zelfstandig consultant op het gebied van volksgezondheid en humanitaire hulp. Daarvoor was hij onder meer arts-assistent interne geneeskunde, wetenschappelijk onderzoeker, en algemeen directeur van AIDS Foundation East-West (AFEW). Joosts betrokkenheid bij Artsen zonder Grenzen begon in 1998 als coördinator operationeel onderzoek en tuberculose-epidemioloog in Oezbekistan. Inmiddels binnen Artsen zonder Grenzen bekend als ‘Oost-Europa liefhebber’ vertrok hij naar Oekraïne, waar hij als landencoördinator en medisch coördinator werkte in een van de eerste hiv/aidsprogramma’s van Artsen zonder Grenzen. Daarna werkte hij als medisch adviseur op de medische afdeling in Amsterdam, waar hij zich bezighield met malaria en ondersteuning van projecten in Oost-Europa, Centraal-Azië en West-Afrika.

 

Michel Farkas (penningmeester)

Bestuurslid sinds januari 2018

Michel Farkas is directeur Global Support Services en financieel directeur van de organisatie voor ontwikkelingssamenwerking SNV. Van 2002 tot 2011 bekleedde Michel managementfuncties bij Artsen zonder Grenzen, eerst als hoofd personeelszaken en daarna als zakelijk directeur. Hij was daarnaast onder meer bestuurslid van diverse zusterorganisaties van Artsen zonder Grenzen, en lid van de raad van toezicht van een ontwikkelingsorganisatie op het gebied van bosbouw in de Balkan en van RNW Media, de voortzetting van de vroegere Wereldomroep.

 

Josine Blanksma

Bestuurslid sinds mei 2014

Josine is in 2008 als arts afgestudeerd aan de Universiteit Leiden en heeft zich daarna verder gespecialiseerd tot tropenarts met profiel moeder-en-kindzorg. Vanaf 2011 is zij voor Artsen zonder Grenzen uitgezonden geweest naar diverse projecten. In Zuid-Sudan was ze werkzaam in een ondervoedingskliniek in Bentiu. Vervolgens ging ze in India aan de slag in een moeder-en-kindkliniek in Chhattisgarh. In Baraka, in het oosten van de Democratische Republiek Congo,  werkte ze 8 maanden als leidinggevend arts in een groot ziekenhuis. Zij is nu terug in Nederland waar zij een opleiding tot huisarts volgt. Tijdens haar missie in Oost-Congo heeft ze verschillende verhalen geschreven en werd er een mini-documentaire gemaakt over haar werk en leven in Baraka. 

                               

Tessa Thiadens

Bestuurslid sinds mei 2017

Tessa Thiadens werd geboren in Nairobi (Kenia) en groeide op in Bandung (Indonesië). Ze studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarna ze zich specialiseerde in International Health and Tropical Medicine aan het Tropeninstituut in Amsterdam.  Sinds 2013 werkt zij voor Artsen zonder Grenzen. Zij werkte bij elkaar 26 maanden in Bangladesh, Democratische Republiek Congo, Haïti en Zuid-Sudan. Ze begon als arts, maar werd al gauw medisch teamleider, een functie waarin ze haar klinische ervaring combineerde met management. Tijdens haar missies heeft ze verschillende verhalen en videodagboeken geschreven en bijgehouden.

 

Peter Draaisma

Bestuurslid sinds augustus 2017

Peter Draaisma (gepensioneerd) werkte het grootste deel van zijn carrière bij de Rijksoverheid. Hij heeft een brede leidinggevende ervaring bij overheidsorganisaties. Gedurende de laatste 18 jaar werkte hij bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Peter was 9 jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel.   

 

Annemarie Duijnstee

Bestuurslid sinds juni 2018

Annemarie Duijnstee is hoofd personeelszaken aan de Universiteit Leiden. Eerder werkte ze voor Artsen zonder Grenzen als hoofd Financiën, en op de afdeling personeelszaken. Ook was ze projectcoördinator, en financieel en personeelscoördinator in projecten in Congo, Sudan en Afghanistan.

 

Marit van Lenthe

Bestuurslid vanaf januari 2019

Marit van Lenthe (arts tropische geneeskunde) werd op de laatste Algemene Ledenvergadering gekozen tot bestuurslid, maar zal pas aantreden in januari 2019, nadat ze haar werk op het hoofdkantoor in Amsterdam heeft beëindigd.

Marit werkt sinds 2003 voor Artsen zonder Grenzen. Ze begon in Congo in 2003 en startte in 2009 als medisch adviseur. Inmiddels is ze gespecialiseerd in malaria en doet voor Artsen zonder Grenzen onderzoek naar die ziekte.