Lees meer over de voedselcrisis in conflictgebieden

Bij ondervoeding denk je vaak aan droogte, armoede, een onderontwikkelde economie. Maar oorlogsgeweld leidt ook tot ernstige ondervoeding. Mensen moeten plotseling vluchten, akkers of vee worden geplunderd, door de onveiligheid kunnen mensen niet naar de markt. En als je gevlucht bent moet je van niets een bestaan opbouwen. Maar hoe kom je aan voedsel als je niets mee hebt kunnen nemen, als je niet kunt zaaien of oogsten, of als je moet schuilen en dus geen voedsel kan zoeken of je geen geld hebt?

 

Hulp bij ondervoeding

Artsen zonder Grenzen geeft hulp daar waar hulp het hardst nodig is: in oorlogs- en conflictsituaties, op díe plekken waar mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding, epidemieën of een natuurramp. Onze hulpverleners zetten zich met hart en ziel in om een verschil te maken voor mensen in nood.

Voedsel
Een tekort ontstaat door geweld, armoede, droogte en gebrek aan gezondheidszorg
Kind
Als kind ben je het meest kwetsbaar
Hulp
Verpleging en speciale voeding
€ 0,25
kost een zakje ultravoedzame pindapasta

'Artsen zonder Grenzen geeft hulp daar waar hulp het hardst nodig is: in oorlogs- en conflictsituaties, op díe plekken waar mensenlevens worden bedreigd door ondervoeding, epidemieën of een natuurramp.'

Sluit zoeken

Zoekveld