Falende noodhulp?

Femke Halsema kritiseerde ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag de hulp in en rond Syrië. Veel hulporganisaties zijn vooral met zichzelf bezig, stelt ze.

‘Buiten Syrië maar vooral in het land zelf schiet de hulp dramatisch tekort’, stelt Femke Halsema, de voorzitter van Stichting Vluchteling in de Van Heuven Goedhart-lezing. Zij sprak die vandaag uit in het kader van Wereldvluchtelingendag, 20 juni. Op een paar uitzonderingen na zijn de hulporganisaties in en rond Syrië volgens Halsema vooral met zichzelf bezig. Grote groepen vluchtelingen worden genegeerd in de jacht op fotogenieke projecten waarmee donorgelden geworven kunnen worden.

 

Eigen ziekenhuizen

Artsen zonder Grenzen herkent zich niet in het beeld dat Halsema schetst. In Syrië hebben we 5 eigen ziekenhuizen en klinieken, soms vlakbij de frontlinie. We zetten mobiele klinieken in, als de veiligheid dat toelaat. In de afgelopen 12 maanden voerden we er 2.481 chirurgische ingrepen en ruim 46.000 medische (spoed)consulten uit. Ook in de buurlanden van Syrië zijn onze teams actief, voor vluchtelingen binnen en buiten kampen.

 

Observaties

Een aantal van de observaties van Halsema herkennen we wèl, en wij hebben ons dan ook al een aantal keren kritisch uitgesproken over de hulpverlening in Syrië. De laatste keer was dat bij de VN-donorconferentie in Zwitserland, op 7 juni van dit jaar. We riepen de conferentie op organisaties die wèl de slachtoffers weten te bereiken meer financiële armslag te geven en we deden een beroep op de buurlanden de bureaucratie rond noodhulp aan Syrië te verminderen.

 

Acute noodhulp

De discussie die Halsema met haar kritiek aanzwengelt raakt op een aantal punten ontwikkelingen waar Artsen zonder Grenzen zich al langer over uitspreekt. Al jaren is er bij hulporganisaties steeds minder aandacht voor acute noodhulp, die zo nodig is in de eerste fasen van een conflict of ramp. Bij een aantal organisaties zijn kennis, ervaring en capaciteit voor het bieden van acute medische zorg, water- en sanitaire voorzieningen en het snel bieden van onderdak vervangen door investeringen in langdurige ontwikkelingsprojecten. Door die ontwikkeling staat Artsen zonder Grenzen steeds vaker alleen bij het bieden van hulp die gericht is op het bereiken van de meest getroffenen in de moeilijkste situaties.

 

SHO

Halsema is ook kritisch over de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Artsen zonder Grenzen is geen lid van de SHO, maar we zijn met Halsema van mening dat het functioneren van de SHO kritisch moet worden bekeken.

 

Discussie

Artsen zonder Grenzen gaat graag de discussie aan over wat goede noodhulp is in Syrië én in conflictgebieden waar op dit moment geen aandacht voor is. Het verzorgen van opvang, de juiste medische zorg en het garanderen van goede sanitaire omstandigheden vraagt gerichte inzet en betrokkenheid. De situatie in Syrië laat zien dat dat meer prioriteit verdient.

 

Arjan Hehenkamp,

algemeen directeur Artsen zonder Grenzen

 

20 juni 2013

 

In Syrië zijn volgens de VN in de afgelopen 2 jaar 93.000 mensen omgekomen. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR stelt dat in het land 4,25 miljoen mensen op de vlucht zijn. Velen van hen hebben onderdak gevonden bij particulieren of in school- en andere openbare gebouwen. Een groot aantal gevluchten heeft onderdak gevonden in (geïmproviseerde) tentenkampen.

 

Artsen zonder Grenzen werkt op dit moment in 5 eigen ziekenhuizen en klinieken. Daarnaast ondersteunen we een aantal bestaande medische voorzieningen. Waar de veiligheid het toelaat zetten we mobiele klinieken in. In de afgelopen weken hebben we ruim 81.000 kinderen gevaccineerd tegen mazelen en polio. In de afgelopen 12 maanden voerden we er 2.481 chirurgische ingrepen en ruim 46.000 medische (spoed)consulten uit. Daarnaast bieden we onder meer moeder-en-kindzorg, hebben we 166 ton medische materialen aangevoerd en verdelen we waar nodig noodhulppakketten aan vluchtelingen bij gastgezinnen of in scholen en andere gebouwen.

 

In Libanon, Turkije, Irak en Jordanië bieden we hulp aan Syrische vluchtelingen in en buiten kampen. We hebben er 184.516 consulten verzorgd, vaccineren en hebben ruim 4.000 noodhulppakketten voor vluchtelingen buiten de kampen verdeeld.