Geven met belasting-voordeel

Niet iedereen weet dat er in Nederland belastingregels zijn die schenken aan goede doelen aantrekkelijker maken.

Kort gezegd: voor u een manier om méér hulp te bieden aan mensen die hulp het hardst nodig hebben, zonder dat het u iets extra's kost. Zo kunt u standaard uw giften aftrekken van uw belastbaar inkomen als deze tussen 1 en 10 procent van het verzamelinkomen zijn. Daarnaast zijn er nog 3 manieren waarop u met belastingvoordeel kunt geven: periodiek schenken, gedeeld geven of met een fonds op naam.

 

Periodiek schenken aan Artsen zonder Grenzen

Bij deze vorm van schenken kunt u tot 52% van uw gift aan Artsen zonder Grenzen terugkrijgen. Periodiek schenken kunt u direct met ons regelen, zonder tussenkomst van de notaris. Lees meer over periodiek schenken.

 

Gedeeld geven

Een grote gift zo gunstig mogelijk doen? Met gedeeld geven krijgt u een deel terug van de belasting én ontvangt u levenslang een vast rendement over uw gift. Lees meer over gedeeld geven of neem direct contact op met relatiemanager Kathy Rombouts: 020 520 8910, kathy.rombouts@amsterdam.msf.org.

 

Fonds op naam

Met een fonds op naam kunt u uw stempel drukken op de wereld. Zonder alle administratie en bestuurszorgen die bijvoorbeeld bij een stichting horen. Lees meer over een fonds op naam of neem contact op met relatiemanager Kathy Rombouts: 020 520 8910, kathy.rombouts@amsterdam.msf.org.

 

ANBI

Artsen zonder Grenzen valt onder de ANBI-regeling. Dit betekent dat wij geen belasting hoeven te betalen over gelden die wij via (notariële of periodieke) schenking krijgen of uit nalatenschappen. Bekijk gegevens als KvK en fiscaal nummer of RSIN.