Nog altijd treffen aanslagen en bombardementen ziekenhuizen en klinieken.

Alleen al in 2016 zijn in Syrië en Jemen zijn tientallen medische voorzieningen vernietigd en ruim 170 mensen gedood, onder wie patiënten, artsen en verpleegkundigen. Ook in landen als Zuid-Sudan en Afghanistan gaat het geweld tegen medische voorzieningen door.

Het is toch niet normaal dat ziekenhuizen, klinieken en ambulances doelwit zijn? Laat ons op een veilige manier ons werk doen en slachtoffers van geweld levensreddende medische hulp bieden. Met het tekenen van deze petitie deel je onze verontwaardiging en steun je onze oproep: laat ziekenhuizen nooit doelwit zijn!

In december van 2017 zullen we de handtekeningen aanbieden aan de minister van Buitenlandse Zaken. In 2018 zit Nederland in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dat is dé kans om een vuist te maken voor veilige medische zorg in oorlogsgebieden. Samen met jou willen we de regering oproepen om écht iets te doen voor veilige medische hulp in conflictgebieden!

Teken en deel onze petitie, dank voor je steun!

Laat weten dat ziekenhuizen geen doelwit mogen zijn!

Deze petitie is al 5438 keer getekend

Privacy

Artsen zonder Grenzen neemt je online privacy serieus. Wij verzamelen alleen persoonlijke gegevens van jou die jij aan ons verstrekt en wij beschermen de informatie die wij van je ontvangen.

Artsen zonder Grenzen verklaart hierbij dat het doel van het verzamelen van je achter- en voornaam en je e-mailadres in het kader van de petitie tegen aanvallen en bombardementen op medische faciliteiten (ook bekend onder de naam ‘#NotATarget’) is om aan het ministerie van Buitenlandse Zaken een lijst te overhandigen van mensen die onze petitie hebben ondertekend, en om jou op de hoogte te houden van de voortgang van de petitieactie. Wij zullen de petitie in 2017 overhandigen. Hierop zal alleen jouw naam staan. Je e-mailadres zal niet worden gedeeld of bekend worden gemaakt. Wij slaan je persoonlijke gegevens alleen op voor zover en zolang als nodig is om onze petitiecampagne en activiteiten uit te voeren en zoals volgens de wet verplicht is.

Gegevensverwerking
Nadat je onze petitie hebt ondertekend, zullen we je updates over de petitieactie sturen via e-mail. Je kunt daartoe e-mails ontvangen van Artsen zonder Grenzen Nederland. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven via de daarvoor aangegeven plek onderaan onze e-mails. We beschermen je persoonlijke gegevens door specifieke veiligheidsmaatregels en beveiligde servers. We hebben technische en gedragsregels ingesteld om de website te beschermen tegen verlies, vernietiging of manipulatie, toegang, aanpassingen of distributie door niet-geautoriseerde individuen.

Verzamelen van persoonlijke gegevens
Wij zorgen er zo goed mogelijk voor dat de gegevens die jij aan ons verstuurt veilig in ons systeem worden opgeslagen. De persoonlijke informatie die jij verstrekt, wordt opgeslagen op een veilige locatie. Alleen daartoe aangewezen medewerkers die onze privacy- en beschermingsbeleid hanteren hebben toegang tot de gegevens. Wij hanteren veiligheidsmaatregelen volgens de gebruikelijke technische standaarden om misbruik, verlies, vernietiging van gegevens door anderen te voorkomen.

Digitale nieuwsbrief
Als je hebt aangegeven onze digitale nieuwsbrief te willen ontvangen, houdt dat in dat je ons toestemming hebt gegeven om onze nieuwsbrief via e-mail aan je te sturen. Kortom, je geeft ons dan toestemming om je nieuwsbrieven met relevante informatie over projecten, fondsenwervende campagnes en soortgelijke informatie te sturen en mails met informatie met betrekking tot het tekenen van de petitie en je relatie met Artsen zonder Grenzen.

Toegang tot informatie
Je hebt het recht op toegang tot informatie over de door ons opgeslagen gegevens, het gebruik door ons en – onder bepaalde voorwaarden – die informatie te corrigeren, blokkeren of te laten verwijderen zonder dat daar voor jou kosten aan verbonden zijn. Je hebt ook het recht om zonder opgave van redenen en op elk gegeven moment je toestemming aan ons in te trekken om je gegevens te verzamelen, te gebruiken of in te zien.

Aanpassingen
Wij behouden het recht om dit beleid met betrekking tot gegevensbescherming aan te passen. Aanpassingen zullen van toepassing zijn op het moment dat zij op deze website worden gepubliceerd.

Lees de petitietekst

Geachte minister van Buitenlandse Zaken,

Met afgrijzen en verontwaardiging constateert Artsen zonder Grenzen dat geweld tegen medische voorzieningen en medisch personeel een geaccepteerd onderdeel van oorlogvoering lijkt te worden.
Wij vragen u daarom met klem de bescherming van medische zorg in conflictgebieden hoger op de internationale politieke agenda te plaatsen. Nederland bezet in 2018 een zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Wij roepen u op om resolutie 2286 – voor de bescherming van medische zorg in conflictgebieden – in de Veiligheidsraad nadrukkelijk weer aan de orde te stellen en concreet handen en voeten te geven.

Van Jemen tot Syrië en van Zuid-Sudan tot Afghanistan worden medische voorzieningen geplunderd, platgebrand en gebombardeerd door statelijke en niet-statelijke partijen in conflicten. Duizenden burgers komen daarbij om, onder wie patiënten, artsen en verpleegkundigen. Ook ontnemen deze aanvallen een toch al getroffen bevolking haar meest elementaire gezondheidszorg. Ondanks de unanieme aanvaarding van resolutie 2286 in mei vorig jaar is er in de praktijk nog niets veranderd aan de bescherming van medische voorzieningen.

Alleen al in 2016 werden in Syrië en Jemen 34 ziekenhuizen gebombardeerd die werden gerund of ondersteund door Artsen zonder Grenzen. We betreuren het verlies daarbij van ruim 170 mensenlevens, onder wie een groot aantal van onze collega’s - artsen en verpleegkundigen. En de lijst wordt langer: op 25 maart 2017 werd het ziekenhuis in Latamneh, Syrië, dat Artsen zonder Grenzen ondersteunt, getroffen door een luchtbombardement. Twee doden waren het gevolg, onder wie dokter Darwish, de orthopedisch chirurg van het ziekenhuis.

Zoals u weet is deze vorm van geweld – naast uiterst verwerpelijk vanuit humanitair oogpunt - uitdrukkelijk verboden in de Conventies van Genève.

Excellentie, kom op voor resolutie 2286. Grijp het lidmaatschap van de Veiligheidsraad aan om daadwerkelijk een stap te zetten voor de bescherming van medische zorg in conflictgebieden!

Geweld tegen medische zorg mag nooit normaal worden. Ziekenhuizen en patiënten zijn géén doelwit!

Artsen zonder Grenzen

Sluit zoeken

Zoekveld