AzG Live LIVE

Cholera-epidemie in provincie Zuid-Kivu, Oost-Congo

woensdag 30 augustus 2017

Een cholera-uitbraak in de provincie Zuid-Kivu in de Democratische Republiek Congo dreigt volledig uit de hand te lopen. Er is een onmiddellijke grootschalige hulpoperatie nodig om de uitbraak te beteugelen.

 

Behandeling en preventie cruciaal

Teams van Artsen zonder Grenzen hebben choleraklinieken opgezet in de plaatsen Minova, Bukavu, Bulengo, Numbi, Sebele, Nyange en Baraka. Sinds eind juli hebben zij ruim 1.200 patiënten behandeld. Er moeten echter snel preventieve maatregelen getroffen worden om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan, onder meer in de grote steden Minova en Bukavu.

 

In de cholerakliniek van Artsen zonder Grenzen in Minova, DR Congo, zijn veel zieke kinderen opgenomen.

 

Verspreiding ziekte

In Baraka heeft Artsen zonder Grenzen 9 chloorpunten opgezet om water te ontsmetten. Ook is er medisch materiaal geleverd aan klinieken in Kabeya, Ruzizi en Uvira en zijn medische specialisten naar medische voorzieningen in de regio gegaan om deze, samen met het Congolese ministerie van Volksgezondheid, te helpen met de strijd tegen de epidemie. Toch zijn deze inspanningen tot dusverre niet genoeg geweest om de verspreiding van de ziekte effectief tegen te gaan.

 

Preventieve maatregelen

‘Er moeten veel meer chloorpunten komen, huizen van zieke mensen moeten ontsmet worden en er moet zo snel mogelijk een grote voorlichtingscampagne georganiseerd worden,’ stelt landencoördinator Francisco Otero.

 

De plaats Minova in DR Congo ligt aan het Kivumeer, dat waarschijnlijk besmet is. Toch hebben veel mensen geen andere plek om water te halen.

 

Besmette waterbronnen

Door droogte en een gebrek aan water worden mensen in DR Congo soms gedwongen om water uit vervuilde bronnen te halen. Daardoor kan een ziekte als cholera zich snel verspreiden. Veel mensen in Bukavu en Minova halen hun water uit dergelijke bronnen. Zo komt de helft van de cholerapatiënten die behandeld zijn in de kliniek in Minova uit een wijk die aan het Kivumeer ligt, dat geen schoon water bevat.

 

Schoon water en medisch materiaal

‘Mensen moeten toegang hebben tot schoon water en ziekenhuizen en klinieken moeten bevoorraad worden met medisch materiaal, zodat iedereen die hulp nodig heeft, meteen behandeld kan worden,’ zegt Otero.

 

Plaatsen in de provincie Zuid-Kivu, DR Congo, waar teams van Artsen zonder Grenzen hulp bieden bij de cholera-epidemie.