Eén jaar EU-Turkije deal: psychische impact groot op migranten en asielzoekers

maandag 20 maart 2017

Eén jaar na het sluiten van het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije brengt Artsen zonder Grenzen een rapport uit over de humanitaire gevolgen van de falende Europese vluchtelingenpolitiek. Artsen zonder Grenzen roept de EU en de leiders van haar lidstaten op het roer om te gooien en het lijden van de mensen die vastzitten door dit akkoord snel te beëindigen.

 

Gevangen

Volgens de Europese Raad zou de deal die Turkije beloont ‘om de toevloed van migranten en asielzoekers af te remmen’ en ‘teruggestuurde migranten van Griekenland op te nemen’, migranten een alternatief bieden, waardoor ze hun leven niet meer op het spel hoeven te zetten. Een jaar later zitten vrouwen, kinderen en mannen vast in onveilige gebieden buiten Europa, waaruit ze niet kunnen vluchten. Als ze niet gevangen zitten in de overbevolkte hotspots op de Griekse eilanden, is hun enige optie om de uitzichtloze situatie te ontvluchten via een levensgevaarlijke smokkelroute naar Europa.

 

Kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos

 

Impact

‘De deal heeft een rechtstreekse impact op de gezondheid van onze patiënten, en de groep kwetsbare mensen blijft groeien’, zegt psycholoog Jayne Grimes vanaf het Griekse eiland Samos. ‘Deze mensen vluchtten voor extreem geweld, marteling en oorlog en hebben een gevaarlijke reis overleefd. Hun angst en depressie worden nu nog verder versterkt door een gebrek aan informatie over hun status en hun slechte leefomstandigheden. Ze verliezen de hoop op een veiligere en betere plek terecht te komen. Ik zie veel zelfmoordpogingen en zelfverminking.”

 

Angst en depressie

Volgens het rapport ‘One Year on From the EU-Turkey Deal: Challenging the EU’s Alternative Facts’ (Eén jaar na de EU-Turkije deal: de alternatieve feiten van de Europese Unie ontmaskerd) zagen de psychologen van Artsen zonder Grenzen op het Griekse eiland Lesbos in het jaar na het sluiten de deal het aantal patiënten met angst en depressie 2,5 keer zo groot worden. Het aantal patiënten met een posttraumatisch stresssyndroom verdrievoudigde. Ook het aantal psychoses neemt toe en deze stijging gaat hand in hand met het stijgend aantal patiënten met ernstige trauma’s, zelfverminking en zelfmoordpogingen. Op Samos komen onze teams tot vergelijkbare conclusies.

 

Afschrikken

‘Europese leiders geloven nog steeds dat hogere hekken en strengere straffen voor wie naar Europa probeert te vluchten, anderen zullen afschrikken’, zegt Aurelie Ponthieu, migratie-expert van Artsen zonder Grenzen. ‘Elke dag behandelen wij fysieke en psychologische verwondingen die het rechtstreekse gevolg zijn van deze afschrikkingspolitiek. Dit beleid is niet alleen onmenselijk en onaanvaardbaar, het is ook niet effectief’, aldus Ponthieu.

 

Protest

Uit protest tegen de deal besloot Artsen zonder Grenzen vorig jaar om niet langer fondsen van de EU en haar lidstaten te accepteren. Een jaar na het sluiten van deze deal herhalen wij onze eisen: respect voor het recht om asiel aan te vragen, het openen van veilige en legale alternatieven voor mensen op de vlucht, zoals hervestiging, relocatie, humanitaire visa, familiehereniging, maar ook werk- en studievisa. Deze opties zijn de enige menselijke oplossing voor al de doden en het leed aan de Europese grenzen, op land en op zee.

Sluit zoeken

Zoekveld