Nog niet onder controle

Op 1 augustus werd de epidemie afgekondigd in de plaats Mangina, in de provincie Noord-Kivu. Het is de 10e uitbraak in het land en de 2e dit jaar. Artsen zonder Grenzen kwam onmiddellijk in actie, in lijn met het interventieplan van de Congolese medische autoriteiten. De epidemie is nog niet onder controle en op meer dan 100 kilometer van het begin van de uitbraak deden zich nieuwe gevallen van de ziekte voor. Het virus heeft zich inmiddels verspreid naar de provincie Ituri. Het geweld in de regio maakt de bestrijding extra moeilijk, maar een aantal nieuwe elementen in de medische zorg rond de ziekte, zou de interventie effectiever kunnen maken dan bij eerdere uitbraken.

Zorgelijk

‘Het aantal bevestigde gevallen van ebola neemt niet sterk toe, maar de situatie blijft zorgelijk’, zegt Laurence Sailly, noodhulpcoördinator van Artsen zonder Grenzen. Er zijn gevallen van de ziekte bevestigd in grote steden als Beni en Butembo, maar ook in plaatsen dicht bij de Ugandese grens. Dat maakt het moeilijk om de epidemie onder controle te krijgen. Net als bij alle uitbraken van de ziekte is het moeilijk te zeggen hoe deze zal verlopen, maar we staan klaar om op nieuwe patiënten te reageren en de gezondheidsautoriteiten te ondersteunen.’

Behandeling versnellen

Artsen zonder Grenzen werkt samen met het ministerie van Volksgezondheid in ebolabehandelcentra in Mangina en Butembo en in Tchomia (in Ituri, dichtbij de Ugandese grens). Daarnaast bieden we gezondheidsvoorlichting en nemen we maatregelen om de verspreiding van de ziekte te beperken. We kunnen nu de bloedmonsters van patiënten in de ebolacentra zelf onderzoeken, wat de behandeling aanzienlijk versnelt.

Experimentele medicatie

Het is ook de eerste keer dat we in Congo experimentele medicatie gebruiken tegen ebola. Doordat we nu in de centra kunnen bepalen of iemand de ziekte heeft, lukt het om binnen 24 uur na vaststelling van de ziekte met een behandeling te beginnen.

Dichtbevolkt

Doordat de regio dichtbevolkt is, is het lastig om alle mensen op te sporen met wie een mogelijke ebolapatiënt in contact is geweest. Daarom sturen we, als bij iemand ebola is vastgesteld, zo snel mogelijk een team bestaande uit een verpleegkundige, epidemioloog, logistiek medewerker, een gezondheidsvoorlichter en een arts naar de nieuwe locatie om een grotere interventie voor te bereiden als dat nodig mocht zijn.

Vaccinatie

Naast vaccinatie-activiteiten van de Wereldgezondheidsorganisatie en de gezondheidsautoriteiten, zorgt Artsen zonder Grenzen voor de vaccinatie van mensen die een hoog risico op besmetting lopen. Daaronder valt bijvoorbeeld medisch personeel, uitvaartmedewerkers en religieuze leiders. In totaal zijn nu 13.750 mensen gevaccineerd.

Traditionele pijlers

Met alle nieuwe ontwikkelingen blijven de traditionele pijlers onder de bestrijding van ebola essentieel. Het onderzoeken van nieuwe meldingen en opvolgen van contacten spelen een hoofdrol, zeker in een situatie waarin de verspreiding van de ziekte duidelijk aantoont hoe complex de uitdaging is.