Haïti: teams Artsen zonder Grenzen in actie in moeilijk te bereiken gebieden

vrijdag 21 oktober 2016

Teams van Artsen zonder Grenzen zijn nu in 5 departementen van Haïti actief. We verzorgen mobiele klinieken, behandelen cholera en zorgen voor veilig drinkwater.

 

Gewonden

In de departementen Grande Anse en Sud zijn nog veel dorpen bijna volledig afgesloten van de buitenwereld. Met 2 helikopters, per boot of te voet met pakezels slagen we erin veel van deze dorpjes toch te bereiken. Onze teams zien er veel gewonden die, twee weken na de orkaan, nog steeds open en geïnfecteerde wonden hebben. In de twee departementen hebben we tot nu toe 1.614 consulten uitgevoerd.

 

Haïtiaanse verpleegkundige Cassandre Saint-Hubert van Artsen zonder Grenzen behandelt een patiënt in een dorpje ten noorden van Port-à-Piment.

 

Drinkwater

Naast medische zorg zijn voedsel, water en onderdak de meest urgente noden. Onze teams zien nog veel mensen die sinds de ramp bijna niets te eten hebben gehad. Veel waterbronnen zijn beschadigd of vervuild. We richten ons op het installeren van waterreservoirs (inmiddels 10), het distribueren van waterzuiverende chloortabletten (tot nu toe 500.000), drinkwater en het ontsmetten van waterbronnen en –putten.

 

Onderdak

Ondanks dat mensen op grote schaal onderkomens voor zichzelf aan het bouwen zijn, blijft onderdak ook een groot gezondheidsrisico. Veel bouwmaterialen zijn van zo slechte kwaliteit dat de onderkomens nauwelijks bescherming bieden tegen de slagregens. Door al deze factoren, in combinatie met het gebrek aan medische zorg, blijft het risico op uitbraken van bijvoorbeeld malaria, dengue en longontsteking groot.

 

Cholera

Het aantal cholerapatiënten in ons cholerabehandelcentrum in de plaats Port-à-Piment (departement Sud) daalt, maar er blijft een risico dat de ziekte oplaait en zich uitbreidt naar gebieden die minder zijn getroffen door de orkaan. Sinds de ramp hebben we 190 mensen behandeld die mogelijk cholera hadden en we ondersteunen cholerabehandelcentra van andere organisaties in Sud. Er zouden al ruim 700 mogelijke gevallen van cholera gemeld zijn sinds de orkaanramp. We monitoren de mogelijke ontwikkeling van cholera in de provinicies Noordwest, Artibonite en West, en in de hoofdstad Port-au-Prince.

 

Consulten

De departement Nippes, ten noorden van het zwaarst getroffen gebied, dreigt vergeten te worden, nu alle aandacht uitgaat naar de provincies Grand-Anse en Sud. Onze mobiele klinieken hebben in de plaats Petit-Trou ruim 620 consulten geboden, voornamelijk voor huid- en luchtweginfecties, en parasieten. In Baradères zijn we een hulpoperatie gestart voor de 47.000 inwoners, van wie velen hun woning hebben verloren, maar voor wie er nog geen enkele vorm van hulp is. Ons team bekijkt hoe de drinkwatervoorziening aangepakt kan worden. Inmiddels is 9,5 ton hulpgoederen naar Baradères gezonden. Alle transport naar de plaats moet per boot of helikopter.