Jaarverslag 2016: neerwaartse humanitaire spiraal gaat door

vrijdag 12 mei 2017

Artsen zonder Grenzen publiceert vandaag haar online jaarverslag over 2016. We rapporteren daarin over de resultaten van onze medische noodhulp en over de uitdagingen waarmee we werden geconfronteerd.

 

Zorg

Met grote zorg signaleren we dat de neerwaartse spiraal op het gebied van humanitaire waarden, die we in 2015 al constateerde, zich in 2016 voortzette. Vooral in Syrië en Jemen gingen bombardementen op medische faciliteiten door.

 

Compassie

In Europa leken compassie en medemenselijkheid geheel uit het beleid verdwenen, toen duidelijk werd dat de Europese Unie overwoog om mensen terug te sturen naar Libië. Artsen zonder Grenzen slaagde er in 2016 in toegang te krijgen tot zeven detentiecentra in Libië, ondanks de chaos in het land. De omstandigheden waren er zeldzaam afschuwelijk: dertig mensen in een ruimte van zes bij drie meter, nauwelijks sanitair, veel te weinig water en voedsel. Geen enkele vorm van registratie en geen contact met de buitenwereld.

 

Reddingsschip

Naast de hulpacties in Libië bleef ons reddingsschip de Aquarius, een samenwerking met SOS Méditerranée, op de Middellandse Zee actief. In 2016 redde de Aquarius ruim 10.000 mensen.

 

EU-Turkije deal

Uit protest tegen de EU-Turkije deal besloten we vanaf juni 2016 niet langer een beroep te doen op hulpgelden van EU-lidstaten of instellingen. In 2016 werden de Europese budgetten voor ‘humanitaire hulp’ namelijk steeds meer ingezet om zoveel mogelijk te voorkomen dat vluchtelingen in Europa terecht zouden komen. We wilden met deze stap iedere medeplichtigheid aan dat beleid uitsluiten.

 

Veiligheid

Een andere grote zorg van ons is die voor de veiligheid van onze klinieken in conflictgebieden. Sinds de aanval op ons ziekenhuis in de Afghaanse stad Kunduz in oktober 2015, zien we een verontrustende ontwikkeling, waarbij diverse staten, ondertekenaars van oorlogsrechtelijke verdragen, direct betrokken zijn bij bombardementen op onze ziekenhuizen.

 

Noodkreet

In respons op een gecombineerde noodkreet van ons en het Rode Kruis nam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 3 mei resolutie 2286 aan. Daarin worden de lidstaten opgeroepen medisch personeel en medische faciliteiten te ontzien.

 

Geen effect

Helaas had de resolutie geen effect, zoals te zien was aan de bombardementen op Aleppo, Syrië. In Jemen werd een door onze Spaanse zusterorganisatie ondersteunde kliniek gebombardeerd, waarbij een Jemenitische collega helaas omkwam. 

 

Noodsituaties

Artsen zonder Grenzen reageerde in 2016 op noodsituaties in de deelstaat Borno van Nigeria en in Haïti, waar orkaan Matthew toesloeg. Ook bleven we zeer actief in de langdurige conflicten in Zuid-Sudan en in het oosten van de Democratische Republiek Congo.

 

Cijfers

In 2016 zonden we 854 mensen uit, en hadden we 10.244 mensen uit de projectlanden zelf in dienst. Onze teams voerden 2.790.813 consulten uit in 26 projectlanden en namen 100.566 patiënten op. We behandelden 1.012.612 patiënten met malaria, voerden 12.369 grote chirurgische ingrepen uit en behandelden 53.848 hiv-patiënten met aidsremmers.

 

Budget

Ons totaalbudget bedroeg 276,0 miljoen euro. 235,5 miljoen daarvan werd direct aan noodhulp besteed.