Moedige stappen van G7 nodig voor migratie en betere medicatie

vrijdag 26 mei 2017

Artsen zonder Grenzen roept de wereldleiders aanwezig op de G7-bijeenkomst op Sicilië dit weekend op moedige stappen te zetten in de richting van lange-termijn humaan migratiebeleid en beleid op het gebied van prijzen en beschikbaarheid van medicijnen.

 

Migratiecrisis

Geconfronteerd met de grootste migratiecrisis sinds de Tweede Wereldoorlog neemt een toenemend aantal landen kortzichtige en restrictieve maatregelen, gebaseerd op repressie, detentie, terugsturen of nutteloze pogingen tot afschrikking. Dit beleid heeft geleid tot een enorme hoeveelheid menselijk lijden van diegenen op de vlucht- en migratieroutes. Velen kregen te maken met geweld in iedere mogelijke vorm, zonder toegang tot legale asielprocedures of de internationale bescherming die ze zo dringend nodig hebben.

 

Impact

‘We zijn een directe getuige van de impact van dit beleid via ons werk in een groot aantal situaties, van de overlevenden van het verwoestende conflict in Syrië en de detentiecentra in Libië, tot het extreme geweld op de migratie en vluchtelingenroutes in Centraal-Amerika, zegt internationaal voorzitter Joanne Liu van Artsen zonder Grenzen. ‘Het stijgende dodental op zee, de fysieke en administratieve grensmuren, de afgrijselijke ontvangst- en detentie-omstandigheden en het uiteindelijke terugsturen naar onveilige gebieden zijn allemaal voorbeelden van humanitair falen van de G7-landen.’

 

Maatregelen

Er zijn concrete maatregelen nodig om tot humaan beleid voor vluchtelingen en migranten te komen: veilige en legale routes om bescherming te kunnen vinden, veilige en humane opvangomstandigheden in doorreis- en bestemmingslanden en een search&rescue systeem in de Middellandse Zee dat gericht is op het redden van levens en niet op het voorkomen dat mensen naar Europa komen.

 

Overeenkomsten

Artsen zonder Grenzen maakt zich in het bijzonder zorgen over het aantal overeenkomsten dat erop gericht is het management van het migratieprobleem uit te besteden aan – vaak onveilige – derde landen die weinig op hebben met de begrippen ‘vluchteling’ en ‘bescherming’. De meest recente voorbeelden daarvan zijn de overeenkomst tussen de Europese Unie en de cynische deal tussen Italië en Libië die de onderschepping van migranten op zee door de Libische kustwacht ondersteunt. Die migranten kunnen geen bescherming zoeken en worden teruggestuurd naar algemeen bekend en stilzwijgend geaccepteerd geweld, marteling en onmenselijke detentie-omstandigheden in Libië.

 

Libische kustwacht

Op 23 mei intimideerde de Libische kustwacht buiten de Libische territoriale wateren opvarenden van bootjes in nood en schoten ze in de lucht, waarbij ze mensenlevens in gevaar brachten. Het incident vond plaats terwijl er een reddingsoperatie aan de gang was van onder meer Artsen zonder Grenzen.

 

Medicijnprijzen

Hoge medicijnprijzen hebben een effect op landen wereldwijd. Tegelijkertijd schiet het huidige systeem van onderzoek en ontwikkeling tekort bij het tegemoet komen aan de meest dringende noden op het gebied van volksgezondheid. Daaronder valt ook de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en diagnostiek om infecties te bestrijden die resistent zijn tegen de bestaande medicatie. Die opties moeten betaalbaar zijn voor iedereen die ze nodig heeft. Medicijnresistentie is een groot en groeiend gezondheidsprobleem. Resistente tuberculose was in 2015 verantwoordelijk voor een derde van alle sterfgevallen door medicijnresistentie.

 

Nieuwe benaderingen

De regering van de G7 moeten ook nieuwe benaderingen van onderzoek en ontwikkeling verkennen, die niet langer afhankelijk zijn van hoge medicijnprijzen. ‘Het huidige systeem van farmaceutisch onderzoek – dat gebaseerd is op patent-monopolies en hoge prijzen – faalt doordat het niet effectief is in het aanpakken van medicijn-resistente infecties, wereldwijde epidemieën zoals hepatitis C of epidemische uitbraken als ebola en een scala aan chronische ziekten’, zegt Els Torreele, arts en directeur van de medicijnencampagne van Artsen zonder Grenzen. ‘Producten moeten betaalbaar en gemakkelijk in het gebruik zijn. Iedere dag worden onze artsen geconfronteerd met een gebrek aan effectieve medicatie tegen ziekten als resistente tuberculose.’