Oproep in Veiligheidsraad: Bescherming medische zorg moet de hoogste prioriteit hebben!

woensdag 28 september 2016

Artsen zonder Grenzen doet vandaag 28 september in New York opnieuw een beroep op de leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties om in conflictgebieden de bescherming van medische zorg de hoogste prioriteit te geven.

 

Gebombardeerd

Maandag 3 oktober is het een jaar geleden dat het traumaziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in Kunduz, Afghanistan, werd gebombardeerd door de Verenigde Staten. Bij die aanval op 3 oktober 2015 kwamen 42 mensen, onder wie 24 patiënten en 14 hulpverleners, om.

 

Het ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen na de aanval van 3 oktober 2015

 

Serie aanvallen

Het bombardement in Kunduz is er één in een tragische en lange serie van aanvallen op klinieken. Sinds de aanval op Kunduz zijn in totaal 25 klinieken en ziekenhuizen beheerd of ondersteund door Artsen zonder Grenzen gebombardeerd: 4 in Jemen en 21 in Syrië. Nog schrijnender is het dat 12 van die 25 faciliteiten werden getroffen sinds 3 mei van dit jaar. Op die dag nam de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie (no. 2286) aan, waarin zij de lidstaten oproept medische voorzieningen en personeel in conflictsituaties te beschermen.

 

Geen daden

‘De lange serie aanvallen sinds drie mei toont aan dat deze resolutie tot nu toe niets meer is dan holle retoriek’, zegt algemeen directeur van Artsen zonder Grenzen Arjan Hehenkamp. ‘Het is buitengewoon triest dat de mooie woorden ervan nog steeds niet in daden worden omgezet. Dat geldt in het bijzonder voor de vier leden van de Veiligheidsraad die in meer of mindere mate betrokken zijn bij coalities die faciliteiten hebben aangevallen die wij runnen of ondersteunen.’

 

Oproep

De Veiligheidsraad bespreekt vandaag aanbevelingen van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon voor het in de praktijk brengen van resolutie 2286. Net als op 3 mei zal internationaal voorzitter Joanne Liu van Artsen zonder Grenzen de raad daarbij toespreken. Naast het onmiddellijk toepassen van resolutie 2286 zal zij de lidstaten ertoe oproepen het aanvallen van medische voorzieningen ondubbelzinnig uit te sluiten bij het formuleren van militaire strategische planning en aanvalsrichtlijnen (Rules of Engagement). Ook moeten er instanties worden opgezet die snel, onpartijdig en onafhankelijk onderzoek kunnen doen naar schendingen van de resolutie. Daarnaast zal Liu pleiten voor een speciale VN-rapporteur op het gebied van aanvallen op medische voorzieningen.

 

Politieke prijs

‘Dergelijke aanvallen moeten absoluut voorkomen worden’, zegt Arjan Hehenkamp. ‘Als ze toch gebeuren, moet de politieke prijs voor de daders zo hoog mogelijk zijn. Wat op het spel staat is levensreddende medische zorg en een laatste toevluchtsoord voor menselijkheid in het centrum van vijandelijkheden. Aanvallen op medische voorzieningen mogen nooit vanzelfsprekend worden.’