Papoea-Nieuw-Guinea: vrouwen en kinderen gevangen in cyclus van huiselijk en seksueel geweld

dinsdag 01 maart 2016

Door gaten en tekortkomingen in de hulpsystemen zitten veel vrouwen en kinderen in Papoea-Nieuw-Guinea gevangen in een cyclus van huiselijk en seksueel geweld. Een nieuw rapport van Artsen zonder Grenzen – Return to Abuser – toont aan hoe een gebrek aan bescherming, een zwak rechtssysteem en een cultuur van straffeloosheid mensenlevens in gevaar brengen – ook als deze mensen toegang hebben tot medische zorg.

 

Niet veilig in eigen huis

Voor het rapport zijn gegevens verzameld van meer dan drieduizend overlevenden van huiselijk en seksueel geweld die door Artsen zonder Grenzen zijn behandeld. Hieruit blijkt dat veel vrouwen en kinderen herhaaldelijk en in toenemende mate getroffen worden door geweld op die plekken waar zij veilig zouden moeten zijn: in hun huizen en in hun eigen gemeenschappen.

 

Een vrouw in de provincie Hela, Papoea-Nieuw-Guinea, krijgt medische zorg van Artsen zonder Grenzen. Ze heeft meerdere snijwonden nadat haar echtgenoot haar aanviel met een mes.

 

Helft slachtoffers seksueel geweld is kind

Enkele belangrijke bevindingen in het rapport:

  • Het overgrote merendeel van de patiënten is vrouw (94 procent);
  • In bijna de helft van de gevallen (49 procent) was de partner de dader;
  • Ruim een kwart van de behandelde vrouwen werd met de dood bedreigd;
  • Meer dan de helft (56 procent) van de slachtoffers van seksueel geweld was kind;
  • 17 procent van de kinderen die slachtoffer was van seksueel geweld was jonger dan vijf;
  • Drie op de vier slachtoffers van seksueel geweld kende de dader.

 

Verschrikkelijke gevolgen

Ondanks verbeteringen door de overheid hebben veel slachtoffers nog altijd een tekort aan zorg, bescherming of justitiële hulp. ‘Hervorming van beleid en wetgeving gebeurt pijnlijk langzaam, met verschrikkelijke gevolgen, vooral voor kinderen,’ zegt landencoördinator Angelika Herb. ‘Als de overheid niet ingrijpt, zullen vrouwen gevangen blijven zitten in gewelddadige relaties, kunnen zij hun kinderen niet veilig laten opgroeien, zullen kwetsbare jongeren steeds weer teruggebracht worden naar de mensen die hen misbruikten of in elkaar sloegen. Medische zorg, hoe belangrijk ook, wordt dan gereduceerd tot het tijdelijk oplappen van slachtoffers.’

 

Een zesjarig meisje in een opvanghuis in Papoea-Nieuw-Guinea. Haar moeder bracht haar en haar zus naar het opvanghuis nadat beide kinderen verkracht waren door een buurman.

 

Veilige opvang

In het rapport beveelt Artsen zonder Grenzen aan dat de (zorg)autoriteiten van Papoea-Nieuw-Guinea ervoor moeten zorgen dat essentiële medische en psychosociale zorg door het hele land beschikbaar is en dat slachtoffers van geweld bescherming krijgen. Zo pleit Artsen zonder Grenzen onder meer voor veilige opvang, zodat overlevenden, jong en oud, niet terug hoeven naar de huizen waar ze misbruikt of geslagen werden. ‘Vrouwen en kinderen moeten veilig zijn,’ stelt Herb.

 

Lees het volledige rapport (in het Engels): Return to Abuser.