Tanzania: dringend meer hulp nodig voor vluchtelingen uit Burundi

woensdag 16 november 2016

In Tanzania dreigt voor honderdduizenden Burundese vluchtelingen een kritieke situatie. De afgelopen maanden is er een grote toename geweest van het aantal nieuwe mensen die de crisis in Burundi ontvluchten. De drie vluchtelingenkampen waarin zij terechtkomen, zijn inmiddels vol. ‘Naar verwachting zijn er eind 2016 meer dan 280.000 mensen in deze kampen,’ zegt landencoördinator David Nash. ‘Dit ontwikkelt zich snel tot een van de grootste vluchtelingencrises in Afrika.’

 

Waarschuwing

Eerder dit jaar waarschuwde Artsen zonder Grenzen al dat de hulp voor de vluchtelingen niet toereikend was. Nog steeds arriveren elke maand tot 10.000 nieuwe vluchtelingen uit Burundi. Daarnaast komen er geregeld honderden mensen uit conflictgebieden in DR Congo. ‘De huidige geboden humanitaire hulp staat niet in verhouding tot de grote aantallen vluchtelingen, vooral met betrekking tot onderdak, water en hygiënische voorzieningen,’ stelt Nash. ‘De onrust in Burundi lijkt bovendien voorlopig niet af te nemen. Het is cruciaal dat de vluchtelingen voldoende hulp krijgen.’

 

Elke dag komen er honderden nieuwe vluchtelingen uit Burundi naar vluchtelingenkampen in Tanzania.

 

Dreiging

Recentelijk is gedreigd met bezuinigingen op voedseldistributies vanwege gebrek aan financiële middelen. Zo kondigde het Wereldvoedselprogramma (WFP) in oktober aan dat het voedselrantsoenen tot 60 procent van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid zou verminderen. Dat werd op het laatste moment voorkomen door een grote donatie. Vanwege de groeiende vluchtelingenpopulatie is het echter mogelijk dat dergelijke drastische maatregelen later alsnog plaatsvinden.

 

In vluchtelingenkamp Nduta is Artsen zonder Grenzen de enige zorgverlener.

 

Kwetsbaar

In de vluchtelingenkampen is daarnaast malaria een grote zorg. Tussen januari en augustus 2016 behandelden teams van Artsen zonder Grenzen 72.644 malariapatiënten. ‘Met het regenseizoen in aantocht verwachten we ook meer zieken,’ vervolgt Nash. ‘Onder zulke leefomstandigheden, op een plek waar waterpoelen ideale broedplaatsen voor muggen vormen, is het risico op ziekte-uitbraken groot. Vooral zwangere vrouwen en kinderen zijn kwetsbaar. De overheid van Tanzania, die haar grenzen openhoudt voor de mensen die de crisis Burundi ontvluchten, moet deze last niet alleen dragen. Er is meer internationale hulp nodig.’