Vergeten crisis in Kasai, DR Congo: wijdverspreide ondervoeding in plattelandsgebieden

woensdag 01 november 2017

In de plattelandsgebieden van de provincie Kasai in de Democratische Republiek Congo is dringend meer humanitaire hulp nodig. Een jaar geleden laaide er een hevig conflict op in de regio en sloegen veel mensen op de vlucht. Nu keren velen langzaam terug en zien teams van Artsen zonder Grenzen wijdverspreide ondervoeding onder kinderen, vooral in de dorpen en stadjes die zwaar getroffen zijn door de gevechten.

 

Ernstige acute ondervoeding

Toen het geweld losbarstte in augustus 2016 zijn talloze mensen de bossen ingevlucht. Daar hebben zij maandenlang geschuild onder erbarmelijke leefomstandigheden. Ziektes lagen voortdurend op de loer en voedsel was schaars. In verschillende plaatsen waar mensen teruggekeerd zijn, behandelt Artsen zonder Grenzen veel kinderen voor ernstige acute ondervoeding. Alleen al in en rond provinciehoofdstad Tshikapa waren dat van juni tot en met september bijna 1.000 kinderen onder vijf jaar.

 

Moeders wachten met hun kinderen buiten het voedingscentrum in het plaatsje Mayi Munene, in de provincie Kasai in DR Congo.

 

Verwoesten huizen en velden

‘De crisis in Kasai is compleet vergeten,’ zegt operationeel manager Gabriel Sánchez. ‘Mensen moeten hun verwoeste huizen weer opbouwen en hun verbrande velden weer bewerken, vaak zonder de middelen om dat te doen. Ze staan daar helemaal alleen voor.’

 

Geplunderd, verbrand of vernield

Door het geweld functioneren veel lokale klinieken nauwelijks meer. ‘De helft van de klinieken die we afgelopen maanden bezochten, zijn geplunderd, verbrand of helemaal vernield,’ zegt Sánchez. ‘Sommige herstarten langzaam hun activiteiten, maar er is een groot tekort aan gekwalificeerde zorgverleners, medicijnen en voorraden.’

 

Een man in de provincie Kasai in DR Congo bouwt een nieuw huis naast de asresten van zijn oude huis.

 

Mobiele teams

In de regio is de rust inmiddels teruggekeerd. Toch is er weinig humanitaire hulp. In de grotere plaatsen Tshikapa en Kananga wordt hulp geboden, maar daarbuiten helemaal niet. Mobiele teams van Artsen zonder Grenzen trekken daarom door de provincie om medische hulp te geven – vooral aan ondervoede kinderen – en om lokale klinieken te bevoorraden.

 

Grootste nood

‘In steden leven veel kwetsbare, getraumatiseerde mensen die zorg, onderdak en eten nodig hebben,’ stelt Sánchez. ‘Ook vluchtelingen die nog niet naar hun dorpen terug willen. Maar de grootste nood is in de plattelandsgebieden. Andere hulporganisaties moeten ook daar aan het werk. De geboden hulp is nu te langzaam en te beperkt voor een crisis van deze omvang.’