Klinieken Artsen zonder Grenzen Nederland in Rakhine, Myanmar, blijven voorlopig dicht

maandag 24 maart 2014

De regering van Myanmar droeg de Nederlandse tak van Artsen zonder Grenzen op 26 februari op alle activiteiten in de deelstaat Rakhine stop te zetten. Sindsdien voeren we gesprekken met de Myanmarese regering over de noodzaak om onze essentiële medische activiteiten voor honderdduizenden mensen in het gebied voort te zetten.

 

Open dialoog

Op 16 maart kwam Dr. Joanne Liu, de internationaal voorzitter van Artsen zonder Grenzen, aan in Myanmar en had vervolgens overleg met de regering en met overheidsvertegenwoordigers van verschillende ministeries. ‘De open dialoog van de afgelopen weken is bemoedigend,’ zegt Dr. Liu. ‘In de gesprekken met de autoriteiten en verschillende gemeenschapsleiders hebben we gekeken hoe we nauwer samen kunnen werken, wederzijds begrip kunnen vergroten en tot acceptatie van de aanwezigheid van Artsen zonder Grenzen in Rakhine kunnen komen. Dit proces is niettemin een serieuze uitdaging.’

 

Hulp aan 700.000 mensen

Voordat we onze activiteiten moesten stilleggen, gaven 500 medewerkers op 30 plaatsen in Rakhine medische zorg aan een bevolking van ongeveer 700.000 mensen. Zo gaven we onder meer hulp aan 200.000 mensen in vluchtelingenkampen en afgelegen dorpjes die anders afgesloten zouden zijn van medische zorg. In de periode dat onze medische voorzieningen nu gesloten zijn, zouden we ongeveer 25.000 medische consulten hebben kunnen geven.

 

Gat in zorg

Dr. Liu bezocht tijdens haar bezoek ook medische voorzieningen de te lijden hebben onder het stopzetten van het medische werk van Artsen zonder Grenzen. ‘Artsen zonder Grenzen Nederland was de grootste medische hulporganisatie in Rakhine en zij werkt hier al 20 jaar,’ zegt Dr. Liu. ‘Meer dan 100 hulpverleners – artsen, verpleegkundigen, verloskundigen – hebben de deelstaat verlaten en onze eigen klinieken blijven dicht. Dat laat een gat in de zorg achter. De Myanmarese autoriteiten proberen dat gat te vullen, maar vele medische noden blijven nu onbehandeld.’

 

Noden bevolking centraal

Artsen zonder Grenzen wil met de gesprekken met de autoriteiten bewerkstellingen dat zij haar medische werk kan hervatten, te beginnen met levensreddende activiteiten zoals spoedverwijzingen en het voortzetten van de behandeling van mensen met hiv/aids en tuberculose. ‘Voordat we ons werk moesten stilleggen, waren de noden al enorm,’ vervolgt Dr. Liu. ‘Het werk van Artsen zonder Grenzen, in samenwerking met partijen als het Myanmarese ministerie van Volksgezondheid, is cruciaal. Het is belangrijk dat bij de volgende fase van onderhandelingen vooral wordt stilgestaan bij de noden van de kwetsbare mensen in Rakhine en we kijken uit naar de voortzetting van de constructieve dialoog met de autoriteiten in Rakhine en op nationaal niveau.’