Cholera

In landen waar cholera veel voorkomt en in situaties waar veel mensen dicht op elkaar moeten leven, zoals opvangkampen, hoort het voorkomen en bestrijden van cholera-uitbraken tot ons werk.

Bekijk het laatste nieuws, verhalen, foto’s en video’s over cholera

 

Onze medische teams en onze water-en-sanitatiespecialisten richten zich op het voorkomen dat cholera uitbreekt en behandelt mensen voor cholera. In 2012 voerden onze teams voor het eerst een vaccinatiecampagne tegen cholera uit met oraal toe te dienen choleravaccins in Afrika.

 

Besmettelijk én dodelijk

Slechte leefomstandigheden met een tekort aan water- en hygiënische voorzieningen verhogen het risico op het uitbreken van cholera. Cholera kan zich razendsnel verspreiden en binnen een paar dagen tot de dood leiden, voornamelijk vanwege zeer ernstige uitdroging. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat er elk jaar tussen de 3 en 5 miljoen mensen er ziek van worden en dat er tussen de 100.000 en 120.000 mensen overlijden als gevolg van cholera.

 

© Artsen zonder Grenzen

 

Wat is cholera?

Cholera wordt veroorzaakt door de cholerabacterie en kan via besmet water of voedsel (dat met besmet water of besmette handen is bereid), of van mens tot mens worden overgebracht (bijvoorbeeld door het schudden van besmette handen). De incubatietijd (tijd voordat je symptomen dat je besmet bent vertoont) varieert van een paar uur tot 5 dagen, maar is doorgaans 2 tot 3 dagen. Symptomen zijn onder meer waterige diarree en braken (zonder koorts) wat samen tot zeer ernstige uitdroging leidt. Zonder behandeling overlijdt tussen de 20 en 50% van de patiënten, met de juiste behandeling is dit minder dan 2%. De behandeling bestaat uit het toedienen van ORS (zout-en-suikeroplossing) om de uitdroging te bestrijden. De combinatie van suiker en zout in de ORS stelt het lichaam in staat het water op te nemen. In principe drinkt de patiënt dit zelf, tenzij hij heel erg moet spugen of overgeven, of zo ernstig eraan toe is dat hij niet zelf kan drinken. Dan dienen we het per infuus toe. De diagnose van cholera gebeurt bijvoorbeeld door monsters van de ontlasting te onderzoeken. Omdat het echter van levensbelang is zo snel mogelijk te handelen, starten onze medische teams tijdens een uitbraak of epidemie vaak met de behandeling op basis van klinische (uiterlijke) symptomen.

 

Artsen zonder Grenzen en cholera

Onze eerste prioriteiten bij een mogelijke cholera-uitbraak zijn:

  • het opsporen van de bron, het beschermen van waterbronnen tegen vervuiling, het zuiveren van water
  • hygiënische gewoontes verbeteren door voorlichting
  • zorgen dat er strikte procedures worden nageleefd in en rond een cholerabehandelcentrum op het gebied van veilige afvalverwerking, ontsmetting van kleding en schoeisel en het begraven van mensen die aan cholera overleden zijn.

 

Om verdere besmetting te voorkomen is het belangrijk dat mensen in een geïsoleerde verpleegafdeling of kliniek worden verzorgd en dat strenge hygiënische maatregelen worden gevolgd. Wij bieden in één jaar wereldwijd behandeling aan 20.600 cholerapatiënten.*

 

Het regenseizoen leidde in 2014 tot een grote toename van cholera in Haïti. In de Artsen zonder Grenzen cholerakliniek in Delmas, Port-au-Prince, werden 1.400 patiënten verzorgd. Ismael (4) in de verpleegafdeling voor ernstige gevallen. © Corentin Fohlen

 

 

Choleravaccins

Een vaccin tegen cholera bestaat: het wordt oraal toegediend in 2 doses. Tussen de eerste en de tweede dosis ligt 2 tot 6 weken. Het geeft tenminste 2 jaar lang een redelijke hoge bescherming voor cholera en kan toegediend worden aan mensen vanaf 1 jaar oud. In 2012 dienden onze teams het toe aan 132.000 mensen met orale choleravaccins in Guinee (bestrijding van een cholera-uitbraak) en 163.000 mensen in vluchtelingenkampen in Zuid-Sudan (als voorzorgsmaatregel in verband met de slechte leefomstandigheden en intrede van het regenseizoen.) Een groot nadeel is echter dat het vaccin tot het moment van toedienen in een zogenaamde koude keten (tussen de 2 en 8 graden) gehouden moet worden. Hierdoor wordt het uitvoeren van een grootschalige vaccinatieactie moeilijk in gebieden waar betrouwbare stroomvoorziening en goede wegen ontbreken, en de temperatuur boven de 40 graden komt. Daarom strijdt Artsen zonder Grenzen voor hittebestendige vaccins.

 

Met de MSF Access Campaign, onze internationale campagneorganisatie, zetten wij ons in voor de ontwikkeling en beschikbaarheid van betere medicijnen en diagnostiek. Onze medische specialisten brengen rapporten uit en pleiten voortdurend bij overheden, de farmaceutische industrie en internationale organisaties ervoor om de meest effectieve medicijnen en behandelingen beschikbaar te maken. Op de website www.msfaccess.org vind je diepgaande informatie over onze standpunten en onderzoeken met betrekking tot vaccins.

 

* Cijfers Artsen zonder Grenzen internationale netwerk 2016

100-120.000
mensen overlijden jaarlijks aan cholera
2 tot 5
op de 10 cholerazieken overlijden zonder behandeling
Minder dan 2%
overlijdt bij een juiste behandeling
57.400
mensen behandelt Artsen zonder Grenzen voor cholera in 1 jaar