Open brief aan VN over Syrië

In deze open brief van Artsen zonder Grenzen aan VN-landen dringen wij aan op meer humanitaire hulp in Syrië, ook in de oppositiegebieden.

OPEN BRIEF AAN VN-LANDEN: GEEF MEER HULP IN SYRIË, OOK IN DE OPPOSITIEGEBIEDEN

 

Uwe Excellenties,

 

Artsen zonder Grenzen verleent sinds april 2011 hulp aan slachtoffers van de oorlog in Syrië. Wij stellen de diplomatieke onderhandelingen die nodig zijn om de urgente humanitaire noden in dit zeer gewelddadige conflict te lenigen, dan ook zeer op prijs. Maar wij willen uw aandacht vestigen op de essentiële behoefte aan hulp óver de grenzen en frontlijnen, bínnen de oppositiegebieden. Deze hulp moet acuut opgeschroefd worden. Wij vragen u met nadruk dit onderwerp in uw onderhandelingen op te nemen. Als de Syrische overheid het enige kanaal blijft voor humanitaire hulp zullen miljoenen Syriërs van adequate hulp verstoken blijven, met name van essentiële medische zorg.

 

Door de staat bepaald

Op dit moment gaat bijna alle internationale hulp door de Syrische hoofdstad. VN-hulpagentschappen en vele internationale hulporganisaties moeten voldoen aan strikte regels van de overheid. Syrische autoriteiten beperken in grote mate het aantal buitenlandse medewerkers dat in Damascus aanwezig mag zijn en geven hen maar zeer zelden toestemming de hoofdstad te verlaten. Ook dwingen zij af dat hulp alleen verleend mag worden door instanties die door de staat bestuurd worden – voornamelijk de Syrische Arabisch Halve Rode Maan (SARC) – die als enige de behoeften aan hulp mogen inschatten en bepalen wie die hulp krijgt.

 

Beperken of verbieden hulp

Het lijdt geen twijfel dat vrijwilligers en vaste medewerkers van de SARC buitengewone toewijding en professionalisme hebben getoond. Desalniettemin staan zij onder hoge druk van de Syrische regering die als beleid heeft de verdeling van humanitaire hulp – met name medische hulp - te beperken of te verbieden in gebieden die in handen zijn van oppositiegroepen. Andere factoren die hulp over frontlinies in de weg staan zijn de hevigheid van de gevechten, de versplintering van oppositiegroepen en hun diepgewortelde wantrouwen jegens buitenlanders en hulp die met toestemming van de regering wordt geleverd. De gijzeling van humanitaire hulpverleners in oppositiegebieden heeft ook een duidelijke negatief effect.

 

Maandenlang weinig tot geen hulp

Het gevolg: hulp dringt niet of nauwelijks door bij mensen die in door overheidstroepen omringde oppositiegebieden leven. Dit is het geval in belegerde wijken in Homs en Ghouta waar 200 duizend mensen maandenlang proberen te overleven met weinig tot geen hulp.

 

5 tot 7 miljoen Syriërs geen medische hulp

In de oppositiegebieden die dicht bij de grens met buurlanden liggen krijgen vijf tot zeven miljoen Syriërs geen enkele medische hulp vanuit Damascus en maar zeer weinig andere hulp. Zij zijn minder geïsoleerd dan de bovengenoemde enclaves, wat grotendeels te danken is aan de humanitaire rol die buurlanden spelen, in het bijzonder Turkije. Turkse ziekenhuizen verzorgen maand na maand honderden gewonden. Turkse autoriteiten laten het voedsel, medicijnen, tenten en dekens van internationale non-gouvernmentele hulporganisaties en Syrische organisatie die in de oppositiegebieden werken de grens over gaan, ondanks de bezwaren van Damascus. Desalniettemin is deze hulp nog lang niet genoeg.

 

Zorg is doelwit

Ter illustratie: in de gouvernementen Aleppo en Idlib zitten tienduizenden vluchtelingen op elkaar gepropt in tentenkampen, met een groot tekort aan hygiënische voorzieningen. Veldhospitalen en ambulancediensten zijn vanaf het begin van het conflict doelwit en kampen met een tekort aan personeel en medische voorraden om de honderden gewonden van de dagelijkse bombardementen te verzorgen. De verwoesting en sluiting van districtsziekenhuizen hebben talloze mensen verhinderd van levensbelangrijke medische zorg. De gezondheidszorg is ingestort. Het landelijke vaccinatieprogramma is opgeschort en een polio-uitbraak verspreidt zich door het land.

 

Hulporganisaties

Nog geen twaalf internationale hulporganisaties, waaronder Artsen zonder Grenzen, zijn in staat vanuit de buurlanden hulp te verlenen aan mensen in deze oppositiegebieden. De VN-hulpagentschappen verlenen zulke hulp niet, uit vrees dat hun activiteiten in Damascus als repercussie het moeten ontgelden. De complexe en onveilige omgeving beperkt ook de hulpverlening in de praktijk, zo blokkeren sommige gewapende groepen de toegang van hulp aan Koerdische en geïsoleerde Sjiitische gemeenschappen. Het werk van internationale non-gouvernmentele hulporganisaties, waaronder Artsen zonder Grenzen, is het bewijs dat het mogelijk is om in contact te treden met oppositiegroepen – zelfs de meest radicale – om direct hulp te verlenen aan zieken, gewonden en gevluchten.

 

Noden worden groter

De nood wordt elke dag groter, maar het beetje hulp dat over de grenzen heen komt loopt risico spoorslags te stoppen. Voor het kleine groepje aanwezige hulporganisaties wordt het steeds moeilijker om teams en materiaal over de grenzen in Syrië te krijgen. En het lijkt erop dat VN-hulpagentschappen het hebben opgegeven om toegang tot de mensen in de oppositiegebieden te verkrijgen.

 

Dwingend beroep

Daarom doen wij een dwingend beroep op u om de inspanningen van alle humanitaire organisaties te ondersteunen, of zij nu vanuit Damascus of buurlanden werken. Het is van cruciaal belang humanitaire organisaties in Damascus te helpen de obstakels die er zijn om hulp in enclaves en moeilijk bereikbare gebieden te overwinnen. En van even groot belang is het om de humanitaire hulpverlening over de grenzen heen rechtstreeks aan de bevolking in oppositiegebieden te vergroten, met name vanaf Turkije.

 

Rol buurlanden erkennen

Ook vragen wij u de belangrijke humanitaire rol die Syrië’s buren spelen te erkennen, die het zwaar te verduren hebben van deze humanitaire crisis, en hen aan te moedigen de doorvoer van humanitaire teams en materiaal over hun grenzen toe te staan.

 

Oproep

Tot slot roepen wij u op de VN-hulpagentschappen aan te sporen meer te doen om de bevolking van oppositiegebieden te helpen, op zijn minst door voorraden voedsel, medicijnen, winterbestendige tenten, dekens en andere basisbenodigdheden om te overleven, aan te voeren naar de grenzen van Syrië.

 

Wij danken u voor uw aandacht voor deze dringende kwestie.

 

 

Dr. Joanne Liu,

internationaal voorzitter van Artsen zonder Grenzen

 

18 december 2013