Hulp verlenen met de juiste mensen

Onze medewerkers zijn de spil van ons werk. Het is van fundamenteel belang dat in onze projecten goed voorbereide hulpverleners met de juiste kennis, vaardigheden en motivatie aan het werk gaan.

Breed scala

Artsen zonder Grenzen heeft een breed scala aan mensen nodig. Onze internationale medewerkers zijn (para)medici, logistiek medewerkers, administratieve krachten en coördinatoren. Verreweg het grootste deel van ons personeelsbestand komt uit de projectlanden zelf. Daarbij gaat het naast medische staf om bijvoorbeeld kantoormedewerkers, chauffeurs en voorraadbeheerders.

 

Werving

De uitdagingen bij de werving van competente internationale staf worden groter: we hebben meer mensen nodig vanwege de groei van onze projecten én we hebben een groeiende behoefte aan specialistische krachten. Het is vooral een uitdaging om mensen voor meer dan 1 uitzending aan Artsen zonder Grenzen te binden. We bieden professionele standaarden voor zowel de werkomgevingen als de arbeidsvoorwaarden aan al onze mensen.

 

Training

Artsen zonder Grenzen organiseert verder ieder jaar een groot aantal basis- en vervolgcursussen voor haar (veld)medewerkers. Daarmee willen we voor een goede introductie in ons werk zorgen en onze medewerkers scholen in de specifieke vaardigheden die voor ons werk nodig zijn.

 

Onze teams

Voor Artsen zonder Grenzen is het belangrijk om met internationale teams in haar projectlanden te werken. Door met mensen ‘van buiten’ aanwezig te zijn, geven we onze solidariteit met slachtoffers van crises optimaal vorm, kunnen wij onze onafhankelijkheid waarborgen en de kwaliteit van ons werk op de best mogelijke manier bewaken. Tegelijkertijd zou ons werk niet mogelijk zijn zonder de hulp van onze medewerkers uit de landen zelf. Met onze internationale staf vormen zij één team.

 

Diversiteit en ethiek

In een veranderende wereld streven we naar een organisatie waarin diverse culturen kunnen samenkomen. Dat vraagt een voortdurend naleven van onze waarden en principes in onze werkverhoudingen op het hoofdkantoor en in de projecten. Daarbij gaat het onder meer om integriteit, openheid, naleven van professionele ethische standaarden, respect voor elkaar en voor de mensen voor wie we ons werk doen.

 

Kansen

We bieden doorgroeikansen aan ál onze mensen (internationaal of uit de landen zelf) op basis van individuele competenties en motivatie. We streven ernaar onze hulpverleners te betrekken bij de besluitvorming binnen Artsen zonder Grenzen en zo ons werk te versterken.

 

Psychosociale (na)zorg

Werken voor Artsen zonder Grenzen is uitdagend maar soms ook confronterend. Artsen zonder Grenzen neemt daarom haar zorgplicht bijzonder serieus. We bieden behalve gelijke kansen en passende arbeidsvoorwaarden, ook psychosociale zorg – om de mentale impact van het humanitaire werk te beperken. Een team specialisten houdt zich bezig met preventie, diagnose en lokale interventie direct na een ernstig incident. Omdat psychosociale problemen zich niet altijd direct openbaren, staat ook nazorg hoog op onze agenda. Voor teruggekeerde internationale medewerkers is er een 24-uurs hulplijn en er zijn terugkeergesprekken.