De fondsenwerving van Artsen zonder Grenzen

Dankzij de ruimhartige steun van honderdduizenden Nederlanders kan Artsen zonder Grenzen direct en op een onafhankelijke manier in actie komen.

Werving

Voor onze inkomsten zijn we grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit mailings (papier en in mindere mate online), het werven van donateurs op straat en speciale campagnes zoals de kerstcampagne.

 

Norm

In 2017 gaven we 15,6% van de geworven inkomsten uit aan fondsenwerving, ruim beneden onze eigen norm van 20%. Zie ons jaarverslag voor meer over de resultaten van onze fondsenwerving in 2017.

 

‘Zonder oormerk’

Om snel en onafhankelijk in actie te kunnen komen, is het van het grootste belang dat we de donaties daar kunnen inzetten waar de noden op dat moment het grootst zijn. Zo kunnen we het best reageren op plotseling grootschalig geweld, natuurrampen of grote ziekte-uitbraken. Daarvoor hebben we donaties ‘zonder oormerk’ nodig, d.w.z. zonder vooraf vastgestelde bestemming. We doen dan ook zelden oproepen om voor één bepaalde crisis geld te doneren.

 

Grootschalige crises

Dat wil niet zeggen dat donaties voor een specifieke activiteit of project niet welkom zijn. Bij grootschalige crises krijgen we vaak spontaan giften binnen voor onze hulp in die situatie. Doordat Artsen zonder Grenzen deel uitmaakt van een internationaal netwerk, kan het voorkomen dat het totaal van die giften meer is dan we aan dat specifieke doel verantwoord kunnen uitgeven, maar dat wél hard nodig is in andere crises. In uitzonderlijke gevallen kunnen we er dan toe over gaan de donateurs te vragen of we het geld elders mogen besteden of dat ze het anders teruggestort willen krijgen.

 

Ethisch beleid

In lijn met ons karakter als medisch-humanitaire organisatie hebben we een ethisch beleid rond de acceptatie van donaties. Zo accepteren we bijvoorbeeld geen steun vanuit activiteiten die strijdig zijn met onze missie. Daaronder vallen onder meer de tabaksindustrie, de productie van alcoholhoudende dranken en uiteraard de wapenhandel. 

 

Informatie

Onze vaste donateurs zorgen voor een groot deel van onze vrij te besteden gelden en we zijn heel dankbaar voor hun loyaliteit. Om hun steun te waarderen en te behouden, informeren we hen doorlopend via het Artsen zonder Grenzen (online) Magazine, onze website en elektronische nieuwsbrief. Als organisatie die afhankelijk is van donaties hechten we veel belang aan transparantie. We geven regelmatig inzicht in hoe we onze keuzes maken en omgaan met dilemma’s, en over hoe we onze (donor) gelden besteden.

 

Klachten

We ontvangen positieve reacties en vragen, maar ook klachten. We houden nauwkeurig bij waarover we klachten of vragen ontvangen en geven altijd binnen 5 werkdagen antwoord. Als de klachten gaan over onjuiste machtigingen, maken we die ongedaan en sturen eventuele foutieve overschrijvingen zo spoedig mogelijk retour. Daarnaast controleren wij de oorsprong van deze fouten zodat wij en de bureaus waarmee wij samenwerken, kunnen leren van wat mogelijk fout is gegaan.

 

CBF

Artsen zonder Grenzen is erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Zie voor meer over de erkenning onze speciale pagina.

Sluit zoeken

Zoekveld