De maatschappelijke effecten van ons werk

De effecten die organisaties hebben op maatschappelijk relevante terreinen zoals het milieu en personeelsbeleid vormen de ‘sociale prestaties’. Hoe doet Artsen zonder Grenzen het op deze terreinen?

Voetafdruk

Artsen zonder Grenzen heeft de CO2-voetafdruk onderzocht voor het kantoor in Amsterdam. Dat deden we in 2012 met cijfers uit 2011 en zullen we over enkele jaren herhalen – pas dan kunnen we de ontwikkelingen goed meten.

 

CO2-uitstoot

Het meten van onze CO2-uitstoot is gedaan volgens het GHG-protocol, dat 3 categorieën of ‘scopes’ hanteert. Bij scope 1 heeft een organisatie direct invloed op de uitstoot, bij 2 is dat minder en bij 3 het minst. Het blijkt dat het overgrote deel van onze CO2-uitstoot, gemeten in tonnen koolstof, in de derde categorie valt:

 

Scope 1, directe uitstoot door gebruik van brandstof voor verwarming e.d.: 74,30

Scope 2, indirecte uitstoot door verbruik elektriciteit: 151,60

Scope 3, indirecte uitstoot door onder meer transport en woon-werkverkeer: 12.196,90

 

Onze totale uitstoot in tonnen koolstof in 2012 was 12.422,80.

 

Oorzaak

De meeste CO2-emissie wordt veroorzaakt door het transport van hulpgoederen en vliegverkeer – zaken die moeilijk te veranderen zijn omdat de snelheid en beschikbaarheid van medische materialen en medisch personeel nu eenmaal altijd voorop staan.

 

Energie- en waterverbruik

Het gebruik van elektriciteit en gas op het kantoor in Amsterdam was al relatief beperkt vergeleken met dat van vergelijkbare organisaties. Maar door energiezuiniger verlichting aan te brengen werd het elektriciteitsverbruik met 24 procent teruggebracht.

 

Afval

Ook onze afvalproductie is relatief laag, net als de CO2-uitstoot veroorzaakt door woon-werkverkeer. Ons kantoor zit in hartje Amsterdam: beter bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer dan met de auto. Onze meer dan 200 personeelsleden beschikken samen over slechts één bedrijfsauto.

 

Papier en water

Het gebruik van papier en water bleek wel bovengemiddeld. Het eerste hangt nauw samen met de productie van voorlichtingsmateriaal, nodig voor het werven van fondsen. Op water kunnen we echter besparen. In 2013 hebben we waterbesparende toiletten geplaatst.

 

Werkgeverschap

Onze medische hulpverlening heeft directe, positieve effecten op het leven van grote groepen mensen. Maar ook indirect heeft onze organisatie effecten op de samenlevingen waar wij werken.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het overgrote deel van onze medewerkers is afkomstig uit de projectlanden zelf. Alle medewerkers hebben niet alleen passende arbeidsvoorwaarden, maar krijgen ook verzekeringen en regelingen op het gebied van gezondheidszorg. In de landen waar we werken, draagt Artsen zonder Grenzen uiteraard loonbelasting af.

 

Ketenverantwoordelijkheid

Artsen zonder Grenzen is eindgebruiker van veel producten – van medicijnen tot noodhulptenten, van medische apparatuur tot ziekenhuismatrassen. Bij al onze leveranciers stellen we als inkoopvoorwaarde dat de door hen geleverde goederen zijn geproduceerd volgens standaarden van bijvoorbeeld de International Labour Organization (ILO) van de Verenigde Naties. Deze betreffen arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

 

Verwachtingen

Dat betekent dat we van elke leverancier goederen verwachten die bijvoorbeeld niet door kinderhanden zijn gemaakt of door mensen die minder dan het geldend minimumloon hebben gekregen.

 

Selectie

Voor actieve controle op naleving van de ILO-standaarden zijn we niet toegerust. Andere organisaties, zoals uiteraard de ILO zelf, zijn dat wel. Bij de zorgvuldige selectie van onze leveranciers betrekken we alle relevante informatie die beschikbaar is. Mochten er misstanden aan het licht komen, dan zoeken we direct naar alternatieven.