Artsen zonder Grenzen neemt geen deel aan giro 6868

Wij doen niet mee met de gezamenlijke geldinzamelactie giro 6868. Wel vinden wij het belangrijk en goed dat er aandacht voor is en dat mensen solidariteit tonen met mensen op de vlucht.

Daarom hebben wij wel de gezamenlijke oproep ‘Save their souls’ ondertekend.

 

Politieke oplossing nodig

Naast directe hulp aan vluchtelingen is er voor deze mensen met name een politieke oplossing nodig. Vanaf het moment dat wij gestart zijn met onze zoek-, reddings- en medische hulpoperatie op de Middellandse Zee, begin mei, hebben wij ons hierover publiekelijk uitgesproken en overheden opgeroepen in actie te komen.

 

Zorgen voor bescherming en opvang

Waar mensen bedreigd worden door geweld, repressie en volstrekte uitzichtloosheid gaan zij op zoek naar een veilige en betere toekomst. In plaats van weg te kijken moeten landen tegemoet komen aan hun juridische en morele verplichtingen: zorgen voor bescherming en menswaardige opvang voor vluchtelingen en migranten in plaats van hen tot iedere prijs buiten te houden.

 

Voorrang aan menselijkheid 

Onze oproep aan overheden is simpel: geef menselijkheid voorrang, beperk de ontberingen zoveel mogelijk en geef de mensen hun waardigheid terug. En stop met beleid dat doodt en het leed verlengt.

 

Cruciale vrijheid

Wat het inzamelen van geld betreft kiezen wij ervoor het publiek voornamelijk op te roepen ons te steunen met giften die van tevoren niet bestemd zijn voor specifieke noodsituaties. Want deze financiële steun geeft ons de cruciale vrijheid om onmiddellijk in actie te komen bij rampen en andere noodsituaties.

 

Artsen zonder Grenzen heeft nog steeds hard geld nodig

U kunt erop rekenen dat we uw gift zullen gebruiken op plaatsen waar deze hard nodig is: in de verschillende brandhaarden in de wereld, zoals Jemen, Syrië, Zuid-Sudan en de Centraal-Afrikaanse Republiek, maar ook en rond de Middellandse Zee om bootvluchtelingen te helpen.

 

Meer weten over onze medische hulp aan slachtoffers van oorlogen, epidemieën en rampen, los van ras, geloof of politieke overtuiging