Een reddingsvest van iemand die van een boot in nood werd gered door het Artsen zonder Grenzen team van reddingschip Bourbon Argos. Middellandse Zee, 9 september 2015. © MSF

Maak een armoedig reddingsvest overbodig

In een open brief aan Minister-president Rutte en andere EU-leiders deden wij, in de aanloop naar de EU-top op 14 september over de zogenoemde ‘migratiecrisis’, een appèl voor een veilige doorgang.

Geachte Minister-president Rutte,

 

Vandaag vragen wij uw aandacht voor een reddingsvest dat van één van de 15.000 mensen was die door Artsen zonder Grenzen op de Middellandse Zee werden gered. Een reddingsvest van armoedige kwaliteit dat voor een man, een vrouw of een kind de enige hoop vormde op een veilige oversteek naar Europa. Waar zij gebeden voor een veilige reis of telefoonnummers van familie en vrienden op schreven voor het geval zij de tocht niet zouden overleven. Een duidelijk teken dat mensen zich bewust zijn van de risico's en de wanhoop die zij moeten voelen om zichzelf en hun gezin bloot te stellen aan zo'n groot gevaar.

 

Dit reddingsvest wordt vandaag bij uw collega's in Brussel afgeleverd.

 

 

Wij behandelen de medische gevolgen van de reis: onderkoeling en uitdroging, maar ook acute, levensbedreigende aandoeningen als septische shock, longontsteking en wonden als gevolg van mishandeling en geweld waarvoor mensen met spoed hulp in een ziekenhuis nodig hebben. We proberen de levensomstandigheden van mensen die gestrand zijn in Griekenland, Italië, voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Servië en Hongarije te verbeteren. Maar al ons werk is in feite het vullen van gaten die staten hebben laten vallen: uit onwil of uit onvermogen hun verantwoordelijkheden uit te voeren.

 

Velen vluchten voor oorlog, onderdrukking en marteling; anderen ontvluchten armoede, vervolging en overtredingen van mensenrechten. Allen willen een veiliger en beter leven. Maar hun vluchtroutes worden steeds schaarser; gastlanden als Libanon, Turkije en Jordanië zijn overbelast. De wereld heeft te maken met de vreselijkste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Een vermindering van het conflict in Syrië is nog niet in zicht. Ieder van hen heeft een eigen verhaal te vertellen over waarom zij gedwongen zijn hun leven op het spel te zetten om Europa te bereiken. Als mensen medische zorg, voedsel, water en onderdak behoeven zouden zij deze hulp moeten krijgen, ongeacht hun juridische status.

 

Wanneer uw minister aankomende maandag wederom deelneemt aan een top over de zogenoemde 'migratiecrisis', besef dan dat de tot nu toe aangenomen beslissingen niet tot een verbetering van de situatie hebben geleid. Integendeel zelfs: hekken en gedwongen afname van vingerafdrukken drijven mensen alleen naar meer clandestiene en gevaarlijke routes. Wij verwelkomen daarom het recente besluit van een aantal EU-lidstaten om hun grenzen te openen en daarmee een nóg langere lijdensweg voor de mensen helpen voorkomen.

 

Maar levens gaan nog steeds verloren op zee, achterin vrachtwagens en in provisorische kampen waar mensen in onacceptabele omstandigheden in het hart van de Europese Unie verblijven. Nú is het moment om een einde te maken aan dit beleid van afschrikking. Een beleid van gesloten deuren dat verantwoordelijk is voor de menselijke tragedie op de stranden, grenzen, perrons en snelwegen van Europa. Dit beleid brengt het recht om asiel te zoeken in gevaar. De huidige aanpak van 'non-opvang' en gesloten grenzen veroorzaakt dood, verwonding en chaos.

 

Europa wordt geconfronteerd met een toenemend aantal mensen dat op zoek is naar hulp en bescherming. Deze mensen vormen slechts een klein percentage van de miljoenen die op de vlucht zijn voor ondraaglijk lijden. Welke obstakels ook opgeworpen worden, zij zullen blijven komen. Zij hebben geen andere keuze.

 

Artsen zonder Grenzen is derhalve blij dat de Nederlandse regering met haar recente voorstellen betreffende de Europese asielproblematiek erkent dat het beleid van gesloten deuren ten aanzien van de wereldwijde vluchtelingencrisis gefaald heeft, én dat dit geleid heeft tot mensonwaardige en levensgevaarlijke situaties. Het kan niet echter niet zo zijn dat via deze voorstellen de buurlanden en de zogenaamde transitlanden volledig voor de opvang van vluchtelingen verantwoordelijk worden. Uit het oog mag niet uit het hart worden.

 

De enige manier voor Europa en Nederland om de almaar verslechterende crisis te keren is door ruimhartiger vluchtelingen vanuit de regio op te nemen en veilige en legale toegang tot Europa en Nederland te bieden. Vluchtelingen die aankomen – ongeacht waar in de Europese Unie - moeten goede en menswaardige opvang krijgen en toegang tot doeltreffende asielprocedures hebben.

 

Ons appèl aan u: zorg dat zo'n armoedig reddingsvest overbodig wordt. Bied een veilige doorgang: bied humane en menswaardige alternatieven.

 

Met vriendelijke groet,

 

Arjan Hehenkamp,

directeur Artsen zonder Grenzen

 

11 september 2015

 

Op dinsdag 8 september stuurden wij onze reactie op het Nederlands voorstel inzake het EU asielbeleid rond.

 

Syriërs die net aangekomen zijn op het Griekse eiland Kos verbranden hun reddingsvesten om warmte te creëren. Ook hopen ze met het vuur aandacht te krijgen van de Italiaanse kustwacht in de hoop hulp te krijgen. © Alessandra Penso
Sluit zoeken

Zoekveld