Gadgetbeleid alleen is niet voldoende voor goede noodhulp

afbeelding van Katrien Coppens

Katrien Coppens

adjunct-directeur

Miljoenen mensen die noodhulp nodig hebben, krijgen deze niet. Minister Lilianne Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking betoogt dat de werkwijze van donorlanden en hulporganisaties moet veranderen.

Minister Ploumen zet in op ‘radicale innovatie’ vanuit het bedrijfsleven om de noodhulpsector een broodnodige impuls te geven bij de aanpak van de humanitaire crises van dit moment. Artsen zonder Grenzen steunt haar oproep voor meer hulp in de cruciale eerste fase van noodsituaties en signaleert de urgentie om tot nieuwe samenwerkingsverbanden te komen. De minister ziet alleen wel iets essentieels over het hoofd: technologische innovatie in een klimaat van falende of zelfs tegenwerkende politiek leidt tot een veredeld gadgetbeleid, met alleen schijnoplossingen.

 

Toegang ontoereikend

In maart beleeft Syrië een triest jubileum: het zal dan vijf jaar zijn dat de burgeroorlog daar woedt. De gevolgen van die oorlog zijn al te bekend. 11,1 miljoen (cijfer: UNHCR) mensen zijn binnen en buiten het kapotgeschoten land op de vlucht. Al sinds het eerste jaar van de burgeroorlog proberen noodhulporganisaties als Artsen zonder Grenzen de getroffenen in Syrië te bereiken. Al vijf jaar is de toegang tot hen zeer ontoereikend, zoals de recente hongersnood in het Syrische stadje Madaya aantoonde.

 

‘Het vraagt van de minister dat zij pal staat voor veilige toegang’

 

Politieke wil is essentieel

Begin van ‘het perspectief in eigen land’ dat de minister mensen in crisisgebieden graag wil bieden, is dat in ieder geval veilig basale hulp geboden kan worden op plekken waar oorlog het hevigst woedt. Dat is een opdracht waarbij het aankomt op politieke wil, waarbij innovaties uit het bedrijfsleven niet voldoende zijn. De recente bombardementen op de met geavanceerde techniek uitgeruste klinieken van Artsen zonder Grenzen in Afghanistan, Syrië en Jemen maken dat pijnlijk duidelijk.

 

Pal staan voor veilige toegang

Het vraagt van de minister en met haar van de Nederlandse regering dat zij pal staan voor de veilige toegang van onafhankelijk werkende hulpverleners tot oorlogsgebieden, zoals dat gegarandeerd is in het internationale oorlogsrecht.

 

Unieke kans

Dit jaar krijgt de Nederlandse regering een unieke kans op te komen voor deze toegang. In het kader van het EU-voorzitterschap kan zij haar stempel drukken op de EU-inbreng voor de eerste wereldtop over humanitaire hulp, de World Humanitarian Summit (WHS) ooit, die in mei wordt gehouden. De WHS heeft als doel de positie van humanitaire hulp te versterken en hernieuwde steun te genereren voor de naleving van humanitaire principes.

 

‘We verwachten dat de Nederlandse diplomatie voortdurend druk blijft uitoefenen’

 

Innovatie goud waard

Het is mooi dat de minister naar nieuwe wegen zoekt om hulpverlening te verbeteren en de capaciteit ervan te vergroten. Innovatie is goud waard en Artsen zonder Grenzen werkt dan ook al jaren met commerciële en andere partijen aan nieuwe behandelmethoden. Dat doen we bijvoorbeeld tegen de resistente vormen van tuberculose en tegen ziekten die alleen in bepaalde ontwikkelingslanden voorkomen. De medicijnen zijn voor die landen onbetaalbaar en worden dus niet eens ontwikkeld. We zien uit naar verdere innovatieve samenwerking om meer goede behandelingen beschikbaar te krijgen daar waar ze het hardste nodig zijn.

 

Verder kijken

Ondertussen verwachten we dat ook de Nederlandse diplomatie voortdurend druk blijft uitoefenen daar waar politiek beleid faalt of zelfs hulpverlening in acute situaties tegenwerkt. En dat het Nederlandse noodhulpbeleid verder kijkt dan het bevorderen van indrukwekkende techniek alleen.

 

Januari 2016, dit opinie-artikel verscheen in gewijzigde vorm op 27 januari 2016 in Het Parool. 


afbeelding van Katrien Coppens Geschreven door: Katrien Coppens
Katrien Coppens werkt sinds 1997 voor Artsen zonder Grenzen, onder andere als landencoördinator in Sierra Leone en operationeel manager. Sinds 2012 is zij onze adjunct-directeur.