Meer dan eenderde van alle slachtoffers in Syrië zijn vrouwen en kinderen

donderdag 18 februari 2016

Burgers worden voortdurend aangevallen in Syrië, blijkt uit een nieuw rapport van Artsen zonder Grenzen. De oorlog in het land duurt al vijf jaar. Bijna twee miljoen mensen worden belegerd, de grenzen zijn gesloten voor vluchtelingen, en dichtbevolkte gebieden en ziekenhuizen worden gebombardeerd. Artsen zonder Grenzen vraagt dat de VN-Veiligheidsraad de resoluties die ze heeft aangenomen over het ontzien van de burgerbevolking eindelijk doet toepassen.

 

155.000 oorlogsgewonden en 700 oorlogsdoden

Het rapport is gebaseerd op gegevens van zeventig ziekenhuizen en medische instellingen die Artsen zonder Grenzen structureel ondersteuning biedt in Syrië. Daar werden vorig jaar 155.000 oorlogsgewonden en 7000 oorlogsdoden geteld. Vrouwen en kinderen maakten 30 tot 40 procent van de slachtoffers uit. Het toont aan dat burgers en woonwijken nog steeds gebombardeerd worden.

 

Werkelijke cijfers nog dramatischer

‘Deze cijfers zijn schokkend, maar ze geven niet eens een totaalbeeld,’ zegt Joanne Liu, internationaal voorzitter van Artsen zonder Grenzen. ‘Gewonden en stervenden die niet een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen wisten te bereiken, zijn niet in de cijfers opgenomen. De werkelijke balans is dus hoogstwaarschijnlijk nog veel, veel dramatischer.’

 

Niet in lijn met resoluties Veiligheidsraad

‘Vier permanente leden van de VN-Veiligheidsraad zijn actief betrokken bij de oorlog in Syrië. Zij moeten hun verantwoordelijkheid tegenover burgers nemen,’ zegt Joanne Liu. ‘De resoluties van de Veiligheidsraad verbieden aanvallen op burgers, op medische faciliteiten, op belegeringen en uithongeringstactieken – en toch is dat precies hoe de oorlog wordt gevoerd.’

 

Het door Artsen zonder Grenzen ondersteunde ziekenhuis in Ma’arat Al Numan, Idlib, werd op 15 februari 2016 aangevallen. Er vielen 7 doden, 8 mensen worden vermist. Maandelijks werden hier 140 operaties uitgevoerd en 2.600 mensen verpleegd en behandeld.

 

Belegeringstactiek

In de regio van Damascus worden zo’n 70 plaatsen belegerd, waar in totaal ongeveer 1,5 miljoen mensen wonen. Medische bevoorrading en evacuaties worden zo goed als nooit toegestaan door de belegeraars. Ook al is daar overduidelijk noodzaak voor, want in 2015 werden in de regio 93.000 patiënten verzorgd door de medische instellingen die Artsen zonder Grenzen ondersteunt. In Madaya stierven in december 2015 en januari 2016 minstens 49 mensen de hongerdood door deze belegeringstactiek. 

 

Bombardementen op ziekenhuizen

Van de zo’n 150 medische faciliteiten dat Artsen zonder Grenzen ondersteunt in Syrië, zijn er in 2015 63 gebombardeerd, bij in totaal 94 aanvallen. 12 faciliteiten werden volledig verwoest. 23 personeelsleden kwamen om bij de aanvallen, 58 anderen raakten gewonden. In 2016 waren er alweer 17 bombardementen op medische instellingen, waaronder 6 die ondersteund worden door Artsen zonder Grenzen. Op 15 februari werd het ziekenhuis van Maarat al-Numan verwoest door luchtaanvallen. 25 mensen, waaronder 9 personeelsleden, werden daarbij gedood.

 

 

Overduidelijke en opzettelijke schending

‘De aanval op het ziekenhuis van Maarat al-Numan is een flagrante schending van het oorlogsrecht, en het is slechts het topje van de ijsberg,’ aldus Joanne Liu. ‘Het moet voor eens en altijd duidelijk zijn: de dokter van je vijand is niet je vijand.’ Artsen zonder Grenzen vraagt dat de oorlogvoerende partijen een onderzoek laten voeren, door de International Humanitarian Fact-Finding Commission, of door een andere onafhankelijke instelling.