Artsen zonder Grenzen niet bij World Humanitarian Summit

vrijdag 20 mei 2016

Artsen zonder Grenzen neemt niet deel aan de wereldtop over humanitaire hulp (de World Humanitarian Summit of WHS) die plaatsvindt op 23 en 24 mei in Istanbul. Wij zijn nauw betrokken geweest bij de organisatie van de wereldtop en de WHS heeft bewonderenswaardig werk gedaan door vele verschillende partijen samen te brengen in het kader van humanitaire hulp. Helaas blijkt dat de wereldtop niet die problemen aankaart waarvan wij vinden dat die het meest acuut zijn: de zwaktes in het systeem van humanitaire actie en noodhulp bij conflictsituaties en epidemieën.

 

Acute problemen

Vorig jaar werden 75 ziekenhuizen van of door Artsen zonder Grenzen ondersteund, gebombardeerd – keer op keer schendingen van de fundamentele oorlogsregel dat ziekenhuizen beschermde plaatsen behoren te zijn. Buiten de ziekenhuizen liggen burgers steeds meer onder vuur. Mensen die oorlogsgebieden ontvluchten en veiligheid hopen te vinden in Europa, krijgen een kille ontvangst. Een humanitaire top, waarbij landen, VN-organisaties en hulporganisaties samenkomen om deze acute problemen te bespreken, is cruciaal.

 

Niet op de agenda

De WHS was hier de perfecte gelegenheid voor geweest. Maar deze issues staan niet op de agenda. In plaats daarvan richt de top zich op humanitaire hulp als onderdeel van een bredere ontwikkelingsagenda; het versterken en naleven van internationale humanitaire rechten door lidstaten wordt volledig genegeerd.

 

Vage doelen

De deelnemers aan de WHS – lidstaten, VN-organisaties en hulporganisaties – worden daarbij gevraagd om nieuwe en ambitieuze doelen te formuleren. Maar lidstaten op hetzelfde niveau plaatsen als hulporganisaties en VN-organisaties, die geen macht of verplichtingen hebben, ondermijnt de verantwoordelijkheden en plichten die lidstaten hebben. Bovendien zal het stellen van deze niet-bindende doelen ervoor zorgen dat weinig partijen zich alsnog committeren aan bindende afspraken waar zij daarvoor ook niet aan bonden. Hierdoor wordt de top gereduceerd tot een verzameling van vage doelen en goede bedoelingen.

 

Enkel mooie woorden

Artsen zonder Grenzen hoopte dat de WHS issues van veiligheid en bescherming serieus zou oppakken en dat de rol van onafhankelijke en onpartijdige humanitaire hulp versterkt zou worden. Dat gebeurt niet. De focus ligt op ‘hulp anders doen’ en ‘een einde maken aan noden’ – enkel mooie woorden die humanitaire hulp dreigen te vermengen met ontwikkelings- en politieke agenda’s.

 

Top helpt niet bij urgente crises

Artsen zonder Grenzen ziet daarom niet hoe de WHS de humanitaire sector zal helpen urgente, acute crises aan te pakken: de enorme noden door geweld tegen patiënten en hulpverleners in Syrië, Jemen en Zuid-Sudan; de erbarmelijke situatie van vluchtelingen aan gesloten grenzen in Jordanië, Turkije en Macedonië; het enorme gebrek aan hulp tijdens de ebola-epidemie in West-Afrika en, nu, bij de epidemie van gele koorts in Angola. De verantwoordelijkheden van landen bij deze en andere crisissituaties en het gebrek aan capaciteit van de humanitaire sector om adequaat te kunnen reageren, komt niet aan de orde. Om deze redenen, en tot onze grote teleurstelling, neemt Artsen zonder Grenzen niet deel aan de WHS.