Vijf vragen over de situatie in Oost-Aleppo

In het oosten van de Syrische stad Aleppo zitten er nog steeds mensen vast, al zijn de eerste evacuaties al geweest. Artsen zonder Grenzen voert medicijnen en voorraden aan voor geëvacueerde gewonden.

Artsen zonder Grenzen heeft medicijnen en andere medische voorraden aangevoerd naar het ziekenhuis van Aqrabat, het eerste punt waar gewonden uit Oost-Aleppo worden opgevangen. Drie teams hebben Sarmada en Alatareb bezocht om de behoeften van de geëvacueerden in te schatten. De levensomstandigheden in Oost-Aleppo zijn extreem nijpend: voorraden raken op, mensen slapen op straat, in auto’s en moskeeën. Het is koud en verwarming is er niet. Artsen zonder Grenzen heeft geen toegang tot het oosten van de stad, maar staat paraat.

 

Bekijk het laatste nieuws

 

Hoe is de situatie voor de bevolking van Oost-Aleppo?

Sinds juli 2016 zaten naar schatting 250.000 mensen vast in het belegerde deel van de stad. Aanhoudende bombardementen zorgen voor vele slachtoffers. De mensen die er leven, onder wie zwaargewonden en ernstig zieken, konden de stad niet verlaten en essentiële basismiddelen, zoals voedsel en brandstof, konden er niet geleverd worden. De medische noden zijn dan ook enorm. Mensen sterven niet alleen aan oorlogswonden, maar ook, zonder behandeling, aan ziekten. Mensen zijn wanhopig en nemen afscheid van hun geliefden.

 

 

 

Wat kan Artsen zonder Grenzen doen?

Sinds 2014 ondersteunen we medische voorzieningen in Oost-Aleppo met medicijnen en medische voorraden. Voordat het gebied belegerd werd, brachten we elke drie maanden nieuwe voorraden. Tijdens acute noodsituaties leverden we extra materiaal. De laatste bevoorrading deden we in augustus, een maand nadat de belegering begon. We leverden toen 128 ton aan medisch materiaal nadat oppositiepartijen ons tijdelijk doorgang gaven. Sindsdien hebben we ook geen toegang meer gehad tot het gebied om dringend nodige medische materialen te leveren. We hebben 45 ton aan medische voorraden en ambulances klaar staan om met een mogelijk konvooi Oost-Aleppo in te krijgen. Maar op dit moment hebben we nog geen zicht erop dat ons toegang tot Oost-Aleppo verleend zal worden, ondanks onze aanhoudende verzoeken. Wij staan paraat om noodhulp te verlenen.

 

Kan er nog medische hulp geboden worden door ziekenhuizen in Oost-Aleppo?

De afgelopen maanden hebben Syrische artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in het gebied onder extreem zware omstandigheden medische hulp geboden. Tijdens en na hevige bombardementen werden er vaak tot honderd gewonden op een dag naar de ziekenhuizen gebracht. Vele ziekenhuizen zijn bovendien zelf door de bombardementen geraakt en moesten, soms tijdelijk, vaak permanent, hun deuren sluiten. Omdat de toegang tot zorg steeds beperkter wordt, moet medisch personeel soms zeer moeilijke beslissingen maken. Zo haalden artsen patiënten in kritieke toestand van de beademing af om anderen, met een grotere kans op overleven, te kunnen helpen. Daarnaast raken de medische voorraden op. Niet alleen medicijnen en medisch materiaal, maar ook brandstof om generatoren en ambulances draaiende te houden.

 

Arts Abu Wasim werkt in een ziekenhuis in Oost-Aleppo dat in oktober werd geraakt bij bombardementen.

 

Wat is er nodig om de situatie te verbeteren?

De willekeurige bombardementen op Oost-Aleppo moeten stoppen. Daarnaast moeten alle strijdende partijen overeenkomen om humanitaire hulp mogelijk te maken: burgers die de stad willen verlaten moeten dat veilig kunnen doen, ernstig zieke en zwaargewonde mensen moeten geëvacueerd worden en hulporganisaties moeten toegang krijgen om hulp(materialen) te brengen. We mogen deze mensen niet in de steek laten.

 

Is het mogelijk neutrale hulp te bieden in Oost-Aleppo?

Na vijf jaar oorlog is het naïef om te denken dat medisch personeel in dit conflictgebied nog volledig ideologisch neutraal is. Iedereen wordt op een of andere manier beïnvloed door de gruwelijke strijd. Maar het principe van neutraliteit bij humanitaire hulp slaat niet op de denkbeelden van een persoon, maar op diens daden. Artsen zonder Grenzen houdt vast aan haar principe van neutraliteit en monitort of de medische voorzieningen die zij ondersteunt dat ook doen.

 

Om ziekenhuisgeneratoren te beschermen tegen bombardementen worden zij op een veilige plek onder de grond gezet, omringd door zandzakken. Brandstof is echter schaars.

 

Artsen zonder Grenzen biedt medische noodhulp in zes medische voorzieningen in het noorden van Syriëwaar wij wel toegang tot hebben. Daarnaast ondersteunen we ruim 70 medische posten en ziekenhuizen in Syrië, en bieden wij medische hulp aan Syrische vluchtelingen in buurlanden Jordanië, Libanon, Irak en Turkije.Ondanks herhaaldelijke verzoeken aan de Syrische overheid krijgen wij geen toestemming om in gebieden te werken die door de overheid worden gecontroleerd. Wij hebben momenteel geen actieve hulpverleners in Aleppo.

 

16 december 2016