Artsen zonder Grenzen verleent hulp in detentiecentra in Libië

vrijdag 16 december 2016

Artsen zonder Grenzen verleent hulp in 7 detentiecentra in en rond Tripoli, Libië. We bieden medische zorg en psychologische eerste hulp aan vrouwen, mannen en kinderen, en delen spullen uit voor de dagelijkse hygiëne. De detentiecentra zijn overbevolkt, mensen krijgen te weinig of helemaal geen eten en er is een groot tekort aan veilig drinkwater. Deze erbarmelijke levensomstandigheden leiden onder meer tot ziekte en infecties, ondervoeding en uitdroging.

 

De detentiecentra zijn zeer overbevolkt. Er is weinig licht en ventilatie. Het komt voor dat de ruimte per persoon nog geen 0,4 m2 is en mensen ’s nachts dus ineengebogen moeten slapen. 13 december, Tripoli, Libië.

 

Geen asielverleningssysteem

Mensen die op zee onderschept worden door de Libische kustwacht of die in Libië zelf worden aangehouden worden naar migrantendetentiecentra, gehuisvest in fabrieken of opslagruimtes, gebracht. Mensen brengen hier lange tijd door zonder mogelijkheid protest aan te tekenen, kunnen geen of weinig contact maken met de buitenwereld, worden slecht behandeld en hebben een tekort aan toegang tot medische zorg. Een functionerend asielverleningssysteem ontbreekt, de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR er een beperkte rol heeft en Libië het Verdrag van Genève niet onderschrijft. Tegelijkertijd heeft het land te kampen met een gewapende strijd, onveiligheid, economische crisis en de totale ineenstorting van handhaving van de orde en het rechtssysteem.

 

Zwangere vrouwen en kinderen

De 7 migrantendetentiecentra in en rond Tripoli waar Artsen zonder Grenzen sinds juli 2016 met mobiele klinieken medische zorg biedt, zijn onder beheer van het Directoraat voor de bestrijding van illegale migratie (bekend onder afkortingen DICM of AIIA). Artsen zonder Grenzen behandelt wekelijks zo’n 500 mensen. Tot nu toe hebben onze hulpverleners 5.579 medische consulten uitgevoerd waarvan in 41 gevallen het ging om kinderen onder de 5 jaar, veelal geboren in een detentiecentrum. De jongste was louter 5 uur oud. 32 vrouwen kregen medische begeleiding tijdens de zwangerschap. De grootste medische problemen betreft infecties aan de lucht- en urinewegen, acute diarree, huidziekten (vanwege luizen, schurft en vlooien), ondervoeding en uitdroging.

 

Artsen zonder Grenzen hulpverleners aan het werk. De erbarmelijke levensomstandigheden leiden tot infecties aan de lucht- en urinewegen, acute diarree, huidziekten (vanwege luizen, schurft en vlooien. 13 december, Tripoli, Libië.

 

Overbevolkt en zeer weinig eten

De detentiecentra voldoen aan geen van de geldende normen voor detentiecentra en zijn gevaarlijk overbevolkt met een tekort aan lichtinval en ventilatie. Het komt voor dat de ruimte per persoon nog geen 0,4 m2 is en mensen ’s nachts dus ineengebogen moeten slapen. Per dag krijgen ze enkel 600 tot 800 calorieën in voeding en minder dan 1 liter water. Etensporties zijn erg klein, vaak moeten 5 mensen 1 kom met kale macaroni delen. Daarom halen onze hulpverleners soms zakken brood en kaas op de markt om aan de mensen uit te delen. En er zijn te weinig wc’s en douches.

 

Psychologische hulp

Om mensen te helpen trauma’s te verwerken, bieden we psychologische eerste hulp. Zo verleenden we psychologische bijstand aan 29 overlevenden van een scheepsbreuk waarbij minstens 100 mensen zijn verdronken. We zijn van plan onze zorg ook te bieden aan de Libische bevolking in en rond Tripoli.