Open brief aan minister Schippers: drie belangrijke medische thema’s voor bijeenkomst G20

vrijdag 19 mei 2017

In een open brief doet Artsen zonder Grenzen een beroep op minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de vergadering van de G20 op 19 en 20 mei drie belangrijke thema’s aan de orde te stellen.

 

Samenwerkingsverband

De G20 is een samenwerkingsverband van de 19 rijkste landen en de Europese Unie. Nederland is geen lid van de G20, maar mag in 2017 toch aanschuiven.

 

Thema’s

De thema’s waar we aandacht voor vragen zijn: de veiligheid van medische zorg, de voorbereidingen en respons op medische noodsituaties en blijvende aandacht voor antibacteriële resistentie wereldwijd.

 

Leiderschap

‘De uitdagingen op het gebied van gezondheid waar de wereld voor staat vragen een verandering die uw aandacht, middelen en leiderschap nodig heeft’, schrijft Joanne Liu, internationaal voorzitter van Artsen zonder Grenzen, in de brief.

 

Bescherming van medische zorg

‘Een jaar geleden nam de Veiligheidsraad van de VN unaniem resolutie 2286, over de bescherming van medische zorg, aan’, schrijft Joanne. ‘Maar in de praktijk is er nog niets veranderd. Bij de G20 bespreekt u de versterking van het systeem voor gezondheidszorg, maar u zou het moeten hebben over hoe de doelbewuste vernietiging van gezondheidssystemen te stoppen. Langer wachten kan niet. We roepen de G20 en Nederland op om te garanderen dat resolutie 2286 omgezet wordt in concrete maatregelen in oorlogsgebieden, die de weg bereiden voor het stoppen van aanvallen op faciliteiten en op mensen die de verantwoordelijkheid hebben de gewonden en zieken te behandelen.’

 

Medische noodsituaties

Waar het gaat om medische noodsituaties, pleit Joanne voor een duidelijker rol en meer middelen voor de Wereldgezondheidsorganisatie om een gecoördineerde en efficiënte respons mogelijk te maken, in samenwerking met de getroffen landen. ‘Daarbij moet het voorbereid zijn op noodsituaties niet beperkt blijven tot besmettelijke ziekten die alleen door de vertekenende lens van veiligheidsbelangen als een bedreiging wordt gezien.’ Ook moet er meer aandacht komen voor onderzoek naar ziekten die voornamelijk ontwikkelingslanden treffen.

 

Resistentie

Ook op het gebied van resistentie van ziekteverwekkers tegen medicatie moet er aandacht blijven voor de problemen in ontwikkelingslanden. Joanne: ‘We sporen ook de G20-landen en Nederland aan om beleid te vermijden dat de toegang tot antibiotica voor verwaarloosde bevolkingsgroepen ondermijnt of beperkt. Op het gebied van medicijn-resistentie is het ook essentieel dat de landen van de G20 en Nederland zich specifiek richten op resistente tuberculose, die in 2015 verantwoordelijk was voor meer dan een derde van alle doden door antibacteriële resistentie.’  

 

Lees de brief