Veiligheid en veiligheids-maatregelen

Artsen zonder Grenzen werkt vaak in instabiele regio’s omdat mensen daar onze hulp hard nodig hebben.

Dat houdt in dat als je er voor ons werkt, je blootgesteld kunt worden aan mogelijke onveilige situaties (confrontaties met gewapende groepen, beroving en diefstal, gevechten tussen gewapende groepen). Wij doen alles binnen ons vermogen om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Mede daarom gelden er strikte regels en procedures als je op missie bent.

 

Risicoanalyse en protocollen: wij maken stelselmatig diverse risicoanalyses. Zowel voordat we een nieuw project beginnen als terwijl deze al loopt. In elk projectland hebben we specifieke en gedetailleerde veiligheidsplannen, waarin onze strategieën, maatregelen, regels en verantwoordelijkheden staan gespecificeerd. In onze protocollen staan specifieke procedures die gevolgd moeten worden.

 

Ons veiligheidsmanagement betekent voor jou dat je gedurende je hele missie aan deze regels en procedures moet houden. Qua veiligheid geldt er een duidelijke lijn van bevel. De projectcoördinator is verantwoordelijk voor veiligheidsmanagement van het team op projectniveau, de landencoördinator is daarvoor verantwoordelijk voor alle projecten in het land. De algehele verantwoordelijkheid ligt bij sleutelpersonen op het hoofdkantoor.  Als je voor ons werkt, verplicht je je hun instructies te respecteren en op te volgen. Goed om te weten is dat wij op geen enkel moment het veiligheidsmanagement aan een andere organisatie delegeren.

 

Concreet betekent dit dat er een avondklok kan gelden, dat je altijd bereikt moet kunnen worden (bijvoorbeeld altijd een walkietalkie bij je), dat er een beperking kan zijn in bewegingsvrijheid, dat je rekening moet houden met culturele gevoeligheden en dat je altijd als Artsen zonder Grenzen geïdentificeerd moet kunnen worden.

 

Evacuaties en opschortingen komen voor. Soms moet een team tijdelijk het werk staken en naar een veiligere locatie gaan. Soms is evacuatie niet mogelijk en moet het team wachten tot het juiste moment om te vertrekken zich aandient. Ook kun je zelf ervoor kiezen je project te verlaten (maar wel zodra de projectcoördinator of landencoördinator het hiervoor veilig genoeg acht).

 

We kunnen ons voorstellen dat je vragen of twijfels hebt. We nodigen je van harte uit om daarvoor naar een informatieavond te komen zodat je die persoonlijk met ons kunt bespreken.