3 jaar burgeroorlog in Syrië

Al 3 jaar lang worden steden, dorpen, ziekenhuizen, en alles waarvan de Syriërs afhankelijk waren voor hun overleving, vernietigd door aanhoudende burgeroorlog.

Door heel het land vluchten families van de ene plek naar de andere, telkens met minder bezittingen. Het hele land verkeert in een medische crisis, die het zwaarst is in gebieden die rechtstreeks door geweld zijn getroffen. Maar de crisis laat zich ook voelen buiten Syrië: in de buurlanden proberen meer dan 2 miljoen vluchtelingen te overleven.

 

Urgente noden

Verwondingen door geweerschoten, bominslagen en granaatscherven zorgen voor een lange lijst medische complicaties in Syrië. Maar moeder-en-kindzorg, vaccinaties, brandwonden, chronische ziektes die dodelijk worden wanneer de medicatie wordt onderbroken, completeren de wachtlijst met urgente noden. Miljoenen Syriërs zijn afhankelijk van de beperkte medische hulp die nog kan geboden worden, in geïmproviseerde klinieken in kelders en privéwoningen.

 

Medische hulp in Syrië

Artsen zonder Grenzen biedt medische hulp in Syrië sinds juni 2012. De eerste projecten werden opgezet in delen van Noord-Syrië, waar de noden hoog waren en waar het mogelijk was veldhospitalen en klinieken op te zetten. Medische teams hebben tot nu toe 140.000 medische consulten gegeven, vooral voor zware verwondingen en levensbedreigende ziektes. Er werden 7.000 chirurgische ingrepen uitgevoerd, en er werd geholpen bij 1.900 bevallingen.

 

Een jongen met astma op de spoedeisende hulpafdeling van een Artsen zonder Grenzen ziekenhuis in Syrië. De stof had zijn astma verergerd waardoor hij niet meer kon ademen. Het was onmogelijk voor zijn ouders om een inhalator te vinden. Syrië © Robin Meldr

 

Geweld bemoeilijkt hulp

Door de oorlog is het echter uitzonderlijk moeilijk om hulp te bieden. De intensiteit en de onvoorspelbaarheid van het conflict maken het moeilijk om mensen te bereiken. Op de avond van 2 januari 2014 werden 5 van onze medewerkers meegenomen uit een huis in het noorden van Syrië, waar ze medische hulp boden aan de Syrische bevolking. Artsen zonder Grenzen doet al het nodige voor hun veilige vrijlating.

 

5 veldhospitalen in Syrië

Het werk in het ziekenhuis en de 2 gezondheidscentra de regio waar dit incident plaatsvond, is momenteel opgeschort. Maar omdat de noden zo groot zijn, gaan de medische activiteiten in 5 veldhospitalen en verschillende medische centra op andere plaatsen in Syrië wel verder. Ook onze steun aan Syrische doktersnetwerken gaat door. We geven medische voorraden en technische ondersteuning aan 50 hospitalen en 80 gezondheidscentra in 7 provincies, zowel in gebieden die onder controle zijn van oppositiegroepen als in gebieden onder controle van de regering, en ook in betwist gebied. Omdat we in een intense oorlogssituatie werken, herevalueren we constant onze projecten en activiteiten in met het oog op de veiligheid van onze mensen.

 

Cijfers hulpverlening in Syrië (tot eind januari 2014)

  • Raadplegingen spoedgevallen: 49.083
  • Poliklinische raadplegingen: 94.389
  • Chirurgische ingrepen: 6.895
  • Bevallingen: 1.962
  • Spoedvaccinatie tegen mazelen: 75.000 kinderen (april tot juni 2013)

 

Medische hulp aan Syrische vluchtelingen

Meer dan 2 miljoen Syrische vluchtelingen zijn geregistreerd of wachten op registratie in de buurlanden van Syrië. Het werkelijke aantal vluchtelingen zou echter nog veel hoger kunnen zijn. In vergelijking met Syrië is de situatie in de buurlanden veel beter, maar de mogelijkheden van deze landen om hulp te bieden, geraken uitgeput. De tekorten in de medische hulpverlening worden steeds groter, terwijl de noden van de vluchtelingen allerminst kleiner worden.

 

Irak

In Irak zijn er meer dan 210.000 Syrische vluchtelingen. Hier geven wij hulp in klinieken en verzorgen wij water en sanitaire voorzieningen op verschillende plaatsen, met name in Domeez en Kawargosk en enkele transitkampen. Gemiddeld geven de teams van Artsen zonder Grenzen 3.000 raadplegingen per week in Irak.

 

Jordanië

In Jordanië verblijven meer dan 575.000 Syrische vluchtelingen, waarvan de meerderheid niet in vluchtelingenkampen verblijft. Artsen zonder Grenzen stopte haar project in Zataari in 2013, toen andere organisaties het medische werk konden overnemen. Tegelijkertijd bleek uit onderzoek dat zorg voor zwangere en pas bevallen vrouwen problematisch was voor vluchtelingen die niet in vluchtelingenkampen wonen. Daarom werd in november 2013 een nieuw project voor moeder-en-kindzorg opgestart. Eind januari 2014 waren in het project 303 bevallingen medisch begeleid.

 

Het project voor spoedchirurgie in het openbare ziekenhuis van Ramtha, vlak aan de Syrische grens, draait nog steeds op volle toeren. Meer dan 540 levensreddende ingrepen werden er al uitgevoerd bij Syrische oorlogsgewonden. Het gaat vaak zware om zware verwondingen aan de borst, buikstreek en ledematen.

 

In Amman heeft Artsen zonder Grenzen een project voor reconstructieve chirurgie. Het gaat om complexe orthopedische, plastische, en tand- en kaakchirurgie voor slachtoffers van geweld. De meeste patiënten komen uit Syrië. Het project voorziet ook in de nodige kinesitherapie, psychosociale ondersteuning en postoperatieve zorg.

 

Libanon

In Libanon zijn nu meer dan 990.000 Syrische vluchtelingen. De gaten in de gezondheidszorg voor vluchtelingen worden er steeds groter. Specialistische zorg, medische begeleiding om te bevallen in een ziekenhuis, en de behandeling voor chronische ziekten worden steeds moeilijker te krijgen.

 

Artsen zonder Grenzen biedt vluchtelingen medische hulp. Het gaat daarbij onder meer om de behandelingen van zowel acute als chronische ziektes, inentingen, de medische begeleiding van zwangere vrouwen en geestelijke gezondheidszorg. Onze teams delen ook essentiële hulpgoederen uit.

 

De meeste projecten van Artsen zonder Grenzen zijn opgezet in de Bekaavallei (4 medische centra), in Tripoli (ondersteuning van 2  ziekenhuizen en 2 medische centra), en in Saida en Shatila, waar de meeste Palestijnen uit Syrië zich verzameld hebben.

 

Cijfers hulpverlening aan Syrische vluchtelingen (tot eind januari 2014)

  • Medische consulten in Irak: 173.030
  • Medische consulten in Jordanië: 22.914
  • Chirurgische ingrepen in Jordanië:  956
  • Medische consulten in Libanon: 119.813