Tuberculose

Elk jaar sterven nog steeds 1,6* miljoen mensen aan tuberculose. Resistente tbc is bovendien in opmars. Artsen zonder Grenzen strijdt tegen de ziekte en vóór betere diagnostiek en behandelmethoden.

Bekijk het laatste nieuws, verhalen, foto’s en video’s over onze hulp bij tuberculose

 

Op zich is tbc goed te genezen: een medicijnenkuur van 6 maanden kan genoeg zijn. Toch bezwijken elke dag nog steeds 4.400 mensen aan de ziekte. In sommige landen heeft 1 op elke 3 mensen die tbc krijgen multiresistente tbc, wat inhoudt dat standaard tbc-medicijnen niet meer werken en die daardoor moeilijker te behandelen is én ook dodelijker is.** Naar schatting ontwikkelden in 2017 wereldwijd ruim een half miljoen mensen resistente tuberculose.* Van alle mensen met resistente tuberculose krijgt maar 22% de juiste diagnose en een behandeling.**

 

Tbc in het kort

Tbc is een zeer besmettelijke, dodelijke infectieziekte. Het wordt overgebracht via tuberkelbacteriën (mycobacterium tuberculosis). Besmetting gebeurt doorgaans door het inademen van bacteriën die vrijkomen als iemand die geïnfecteerd is, hoest of niest. De symptomen van tbc zijn divers: aanhoudende hoest (soms met bloed), kortademigheid, koorts, pijn op de borst, zweten tijdens de slaap en gewichtsverlies kunnen allemaal op tbc wijzen. Tbc kan de doodsklap geven aan aidspatiënten: tbc en hiv is een combinatie die zonder behandeling binnen een paar maanden fataal is. Het is de grootste doodsoorzaak voor mensen met hiv.

 

Resistente tbc

Resistente tbc (DR-TB) zijn vormen van tbc die resistent zijn voor de standaard tbc-medicijnen. Er zijn multiresistente tbc (MDR-TB) en superresistente tbc (XDR-TB). DR-TB kan optreden als iemand eerder niet genezen is van gewone tbc, maar het kan ook rechtstreeks worden overgedragen. De behandeling voor DR-TB is extreem zwaar, is erg duur en kan wel 2 jaar duren. Patiënten moeten tot 20 pillen per dag slikken en krijgen de eerste 8 maanden een pijnlijke injectie. De behandeling gaat gepaard met vele, ernstige bijwerkingen, zoals allesoverheersende misselijkheid, hevig overgeven, diarree, doofheid, depressie, nierfalen en psychose. Bovendien moet de patiënt vaak lang, geïsoleerd, worden opgenomen waardoor hij of zij niet kan werken of bij zijn familie kan zijn. De genezingskans is slechts 50%.

 

‘Het was niet makkelijk, maar de artsen en het hele team bleven me aanmoedigen vol te houden in de hoop dat ik op een dag ervan bevrijd zou zijn. En nu heb ik XDR-TB verslagen! Maar als ik iets zou kunnen veranderen, is dat de behandeling.’ Voormalige patiënte Phumeza Tisile (23) uit Zuid-Afrika moest 20.000 pillen slikken voordat zij genezen werd verklaard. Helaas is zij doof geworden als gevolg van de sterk giftige medicijnen.

 

Strijd van Artsen zonder Grenzen tegen tbc

Artsen zonder Grenzen behandelt sinds 1999 wereldwijd mensen voor zowel gewone tbc als DR-TB. Wereldwijd behandelen we zo'n 22.000 patiënten voor tbc. Hiervan behandelen we 3.600 mensen voor vormen van resistente tuberculose (DR-TB).** Naast een medische behandeling geven onze teams ook begeleiding aan tbc-patiënten, van het moment van diagnose tot gesprekken met counselors en deelname aan supportgroepen tijdens de behandeling. De kosten van medicijnen voor een kuur van 6 maanden per patiënt met een eenvoudige vorm van tuberculose is € 33. Een 24-maandenlange behandeling voor DR-TB  kan oplopen tot zo’n € 8.295 ($9.000) per patiënt.****

 

Wat moet er beter?

Slechts 22% van de mensen die aan DR-TB lijden krijgen een deugdelijke diagnose en behandeling. En niet meer dan de helft daar weer van geneest.** Met een speciale topconferentie over tuberculose in New York van 29 september 2018 wil nu ook de VN tbc hoog op de agenda zetten, iets waar wij al lang voor pleiten.

 

We roepen de landen die deelnemen aan de conferentie in New York op om:

 • ambitieuze doelen te stellen op nationaal niveau: het dichten van de gaten die er nu nog zijn op het gebied van testen, behandeling en preventie en binnen 5 jaar de sterfte aan tbc drastisch terug te brengen. Landen moeten ook zo snel mogelijk de nieuwe behandelaanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie invoeren
 • hun wetenschappers te mobiliseren en de subsidies voor onderzoek naar tbc op te voeren
 • resultaten van onderzoek tegen lage tarieven beschikbaar te maken
 • alle bestaande mechanismen daarvoor in te zetten: bijvoorbeeld het omzeilen van patentwetgeving
 • een raamwerk voor het afleggen van verantwoording op te stellen: zodat regeringen aan hun toezeggingen gehouden kunnen worden

 

Wij blijven daarnaast lobbyen voor:

 • diagnostische technieken die snel en flexibel toepasbaar zijn (met name in gebieden waar weinig voorzieningen zijn)
 • betere, goedkopere en effectievere medicijnen voor resistente vormen van tbc
 • hogere productie van tweedelijnsmedicatie
 • integratie van behandeling en opsporing van tbc en hiv/aids (coïnfectie)
 • meer geld voor (klinisch) onderzoek en ontwikkeling
 • meer kennisuitwisseling (onderzoeksprojecten moeten hun kennis delen en samenwerken).

 

Met de MSF Access Campaign, onze internationale campagneorganisatie, zetten wij ons in voor de ontwikkeling en beschikbaarheid van betere medicijnen en diagnostiek. Onze medische specialisten brengen rapporten uit en pleiten voortdurend bij overheden, de farmaceutische industrie en internationale organisaties ervoor om de meest effectieve medicijnen en behandelingen beschikbaar te maken. Op de website www.msfaccess.org vind je diepgaande informatie over onze standpunten en onderzoeken met betrekking tot tbc.

 

* Cijfers Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), september 2018

** Cijfers Artsen zonder Grenzen, fact sheet 'The UN High-Level meeting on tuberculosis', september 2018

*** Artsen zonder Grenzen internationaal, 2017

****Cijfer Artsen zonder Grenzen, rapport 'Out of step', oktober 2014

10 mln
mensen lijden wereldwijd aan tbc
1,6 mln
mensen stierven in 2017 aan tbc
22.100
mensen behandelden we voor tbc in 2015
50%
de huidige kans op genezing voor iemand met MDR-TB