Aids

Artsen zonder Grenzen zet zich in voor uitbreiding van behandeling voor hiv en aids: hiermee red je levens én kan verdere verspreiding van het virus worden voorkomen.

Bekijk het laatste nieuws, verhalen, foto’s en video’s over onze hulp bij aids

 

Gebaseerd op onze eigen ervaring in de behandeling van mensen met hiv, voeren wij nieuwe behandelingsaanpakken in en gebruiken we onze expertise om voor lagere medicijnprijzen te strijden.

 

Miljoenen mensen hebben aids

Wereldwijd zijn 35,3 miljoen mensen besmet met het hiv-virus. Jaarlijks worden nog meer dan 2 miljoen mensen besmet en overlijden 1,6 miljoen volwassen en kinderen aan aids. Wereldwijd hebben 17,8 miljoen kinderen één of beide ouders aan aids verloren.* Er zijn nieuwe medicijnen en nieuwe inzichten hoe de overdracht van aids beter kan worden voorkomen, maar grofweg de helft van de mensen die behandeling voor aids nodig hebben, krijgen die niet. Tegelijkertijd lopen internationale investeringen in de strijd tegen aids terug.

 

Aids in het kort

Hiv (human immunodeficiency virus) wordt overgedragen door contact met lichaamsvloeistoffen (zoals bloed, of via seksueel contact) van iemand die het virus heeft. Een zwangere vrouw met hiv kan het virus op haar baby overdragen. Hiv tast je immuunsysteem aan waardoor andere infecties kunnen toeslaan, wat uiteindelijk tot de dood kan leiden. De ziekte als gevolg van besmetting met hiv wordt aids (acquired immunodecifiency syndrome) genoemd. Symptomen zijn: aanhoudende diarree en koorts, gewichtsafname, infecties, neurologische afwijkingen en ernstige huidtumoren. Een tijdige diagnose en behandeling met aidsremmende medicijnen is van levensbelang: daarmee kan iemand in leven blijven én voorkomen worden dat het virus verder wordt doorgegeven.

 

'Wij zien het verschil dat wij kunnen maken in het leven van mensen. Hoe iemand die eerst aan bed gebonden was, na 6 maanden compleet veranderd is. Je komt ze op straat of op de markt tegen, en ze stralen van geluk en blijdschap.'

Olesi Ellemani Pasulani, hoofdverpleegkundige Artsen zonder Grenzen

 

Artsen zonder Grenzen en aids

Wij verlenen sinds 1990 medische hulp aan hiv-positieve mensen. Toen aidsmedicijnen in 2000 goedkoper werden, konden wij met onze eerste aidsremmende behandelingen beginnen. Onze ervaring is dat grootschalige behandeling in ontwikkelingslanden mogelijk is: door behandelmethoden aan te passen en te combineren met ondersteuning. Wij bieden op dit moment behandeling voor hiv aan 285.000 mensen in 21 landen.** Onze zorg is veelomvattend, waaronder preventie, testen, psychosociale begeleiding, (bij)voeding, (preventieve) behandeling van opportunistische (bijkomende) infecties, behandeling met aidsremmers. Een voorbeeld van de prijzen die wij betalen: standaardmedicijnen voor aids voor één volwassene per jaar komen op € 115.

 

 

Wat moet er beter?

  • Meer mensen moeten behandeling krijgen: bijna de helft van de mensen met aids, krijgen geen behandeling. Enerzijds zijn nieuwe aanpakken nodig (aidszorg ook mogelijk maken in plaatselijke klinieken in plaats van alleen in ziekenhuizen, mogelijk maken dat verpleegkundigen medicijnen ervoor mogen uitschrijven), anderzijds moet er juist meer in geïnvesteerd worden in plaats van minder, zoals nu internationaal het geval is.
  • Aidsremmers moeten ook preventief worden gegeven: uit onderzoeken blijkt dat als hiv-positieve mensen in een vervroegd stadium aidsremmers krijgen, dit overdracht van het virus vermindert.
  • Eerder behandelen met – betere - aidsremmers vergroot de overlevingskansen: dit maakt mensen minder bevattelijk voor andere, dodelijke ziekten als tuberculose (tbc). Tbc is een van de grootste doodsoorzaken onder mensen met aids. Ook is het beter voor mensen als zij medicijnen met minder bijwerkingen krijgen, bijvoorbeeld tenofovir in plaats van stavudine.
  • Nieuwere medicijnen moeten betaalbaar worden: het is nog niet mogelijk om aids te genezen. Dat houdt in dat mensen nu nog levenslang aidsmedicijnen moeten slikken, met bijbehorende bijwerkingen en kans om resistentie ertegen te ontwikkelen (na verloop van tijd hebben die medicijnen geen effect meer op hun).
  • Zorg voor hiv en tbc moet geïntegreerd en verbeterd worden: tbc en hiv versterken elkaar op negatieve wijze. Diagnose van tbc bij mensen met hiv is echter moeilijk en medicijnen voor beide ziekten laten zich niet altijd met elkaar combineren.
  • Er moeten op kinderen gerichte testen en medicijnen komen: dit is letterlijk een ondergeschoven kind in de farmaceutische wereld omdat hiv bij kinderen in de westerse wereld (vanwege goede medische zorg aan zwangere vrouwen) nauwelijks voorkomt.

 

Met de MSF Access Campaign, onze internationale campagneorganisatie, zetten wij ons in voor de ontwikkeling en beschikbaarheid van betere medicijnen en diagnostiek. Onze medische specialisten brengen rapporten uit en pleiten voortdurend bij overheden, de farmaceutische industrie en internationale organisaties ervoor om de meest effectieve medicijnen en behandelingen beschikbaar te maken. Op de website www.msfaccess.org vind je diepgaande informatie over onze standpunten en onderzoeken met betrekking tot aids.

 

* Cijfers UNAIDS 2013 over het jaar 2012.

** Cijfers Artsen zonder Grenzen juni 2013

35,5 mln
is het aantal mensen dat wereldwijd aids heeft
1,6 mln
aidsdoden per jaar
285.000
mensen behandelen we voor hiv
€ 115
kost de behandeling voor 1 persoon per jaar
Sluit zoeken

Zoekveld