Aardbeving Nepal: situatie in Gorkha, Kathmandu en daklozenkampen

woensdag 29 april 2015

Teams van Artsen zonder Grenzen hebben in Gorkha, Kathmandu en twee provisorische daklozenkampen de situatie verkend. We zetten een chirurgisch hulpproject op in Gorkha, hebben ziekenhuizen van medische voorraden voorzien en kijken hoe we de mensen in de kampen van veilig drinkwater kunnen voorzien. Er zijn nu 61 hulpverleners van Artsen zonder Grenzen ter plaatse. Een veldhospitaal is onderweg naar Kathmandu. We wachten naarstig op onze hulpvrachten die nog met vliegtuigen en over land moeten aankomen. Tot dan moeten onze teams het doen met de medische voorraden die zij zelf hebben meegenomen. Artsen zonder Grenzen richt zich daarnaast op de afgelegen, moeilijk bereikbare gebieden waar andere hulpinstanties en –organisaties niet naartoe gaan.

 

Foto vanuit de helikopter waarmee een Artsen zonder Grenzen noodhulpteam noden verkent. Nepal, 28 april 2015. © MSF

 

Gorkha: chirurgische hulp

Gisteren heeft een team het districtsziekenhuis van Gorkha bezocht. Het ziekenhuis heeft beschadigingen opgelopen en de verpleegafdeling is verwoest. Vandaag is een vrachtwagen met een noodchirurgiekit vanuit Kathmandu vertrokken naar Gorkha nu de weg weer open is. Een chirurgisch team is onderweg naar Gorkha om daar een chirurgisch hulpproject op te zetten.

 

Kathmandu: daklozenkamp

In het centrum van Kathmandu slapen mensen op straat in wat nu het Tudikhel daklozenkamp wordt genoemd. Het gaat zowel om inwoners van de hoofdstad als om mensen uit de verwoeste dorpen in de omgeving. Ons noodhulpteam stelde gisteren vast dat de mensen maar beperkt aan schoon drinkwater kunnen komen en dat de openbare toiletten overstromen. Artsen van het tegenovergelegen Bir ziekenhuis geven er medische zorg. Wij richten ons op de watervoorziening en de hygiënische situatie.

 

Mensen die door de aardbeving hun huis hebben verloren of uit angst voor naschokken niet terug durven, bivakkeren buiten in provisorisch opgezette onderkomens. Nepal, 28 april 2015. © MSF

 

Kathmandu: situatie ziekenhuizen

Een team heeft gisteren 4 ziekenhuizen in Kathmandu bezocht, vooral met het oog op ernstige verwondingen en mogelijke gevallen van crush syndrome als nierfalen optreedt doordat mensen bekneld hebben gezeten. De grootste noden van de ziekenhuizen lijken vooral een tekort aan medische voorraden te zijn. We hebben vooralsnog 2 wondverzorgingskits kunnen geven aan 2 ziekenhuizen. Van het crush sydnrome lijkt er nog niet veel sprake: er zijn wel meer mensen in het Kathamandu Teaching Hospital die nierdialyse nodig hebben, 200 in totaal, maar dan gaat het vooral om mensen met chronische nierproblemen. Dit ziekenhuis beschikt over 8 nierdialyseapparaten. Een chirurgisch team is inmiddels aangekomen in Kathmandu en zal starten zodra het veldhospitaal dat met een vliegtuig onderweg is, aan is gekomen.

 

Bhaktapur: 1.500 mensen bivakkeren buiten

In Bhaktapur, op 40 kilometer ten oosten van Kathmandu, bivakkeren ruim 1.500 mensen in een provisorisch daklozenkamp. Het gaat om mensen die hun huizen zijn verloren door de aardbeving of die uit angst voor de naschokken niet terug durven te gaan. Er is een tekort aan water en hygiënische voorzieningen, daarom vangen mensen regenwater op. Ons team onderzoekt de water- en hygiënische voorzieningen en heeft wondverzorgings- en eerstehulpvoorraden gegeven aan het plaatselijke ziekenhuis.

 

Artsen zonder Grenzen maakt geen deel uit van giro 555 (SHO).