DR Congo: ebola-interventie beëindigd

maandag 24 november 2014

In het noorden van de Democratische Republiek Congo is de uitbraak van ebola onder controle. In de stad Boende, in de Evenaarsprovincie, werd op 4 oktober de laatste patiënt geregistreerd. Artsen zonder Grenzen blijft wel waakzaam. We versterken de capaciteit van de lokale autoriteiten, zodat ze op alle scenario’s voorbereid zijn. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie  heeft de epidemie 66 mensen getroffen, van wie er 49 zijn overleden.  
 

Fasen

‘Bij de stopzetting van een ebola-interventie zijn er twee fasen: een eerste fase van 21 dagen, waarbij de laatst geregistreerde gevallen worden gevolgd, en een tweede fase van nog eens 21 dagen, voor de veiligheid’, aldus José Mas, verantwoordelijk voor de interventie in de Evenaarsprovincie.
 

Reageren

‘Artsen zonder Grenzen spant zich in om krachtig en doeltreffend te kunnen reageren, mocht de epidemie weer oplaaien. Er blijft bijvoorbeeld een behandelcentrum open en we hebben geneesmiddelen en saneringsmateriaal geleverd’, vervolgt Mas.
 

Behandelcentra

Onze interventie startte afgelopen juli. We richtten in samenwerking met de Congolese regering twee behandelcentra in, één in Lokolia en één in Boende. In totaal werden in die centra al 65 personen behandeld, van wie er 25 besmet waren. Daarvan zijn er ondertussen 13 genezen en 12 overleden.
Ingang van het ebolabehandelcentrum van Artsen zonder Grenzen in Boende, DR Congo © Gabriele Francois Casini

Volgen

Naast het werk in de behandelcentra volgden onze teams ook de personen op die contact gehad hadden met besmette patiënten (in totaal werden meer dan 1.000 mensen gevolgd). Verder ontsmetten ze de huizen en hielpen ze de overledenen op een veilige manier begraven. Ook de lokale gemeenschap bewustmaken over de risico’s van het ebolavirus was een zeer belangrijke taak.

 

West-Afrika

In tegenstelling tot de situatie in West-Afrika is de epidemie in de Congo een zogenaamde klassieke epidemie. Het is de zevende is die in het land werd geregistreerd. ‘Die konden allemaal bedwongen worden’, zegt Núria Carrera, coördinatrice van het behandelcentrum in Boende. ‘Dat komt onder meer omdat de afstanden in de jungle groter zijn, het transport veel moeilijker is en de bevolking zich minder verplaatst. Daardoor kan een epidemie sneller bedwongen worden en raken mensen niet zo gemakkelijk besmet. Wie toch het virus oploopt, besmet dus veel minder personen.’

 

Doeltreffend

Naast de geografische factor was het ook belangrijk dat er vanaf het begin een doeltreffende interventie was om de uitbraak af te remmen. ‘Er werden tijdig maatregelen genomen, en alle personen die met patiënten in contact waren gekomen, werden onmiddellijk opgevolgd. Bovendien werd er een waarschuwingssysteem op poten gezet en kregen alle patiënten de nodige aandacht’, besluit Mas.