Rapport: Waar is iedereen?

zondag 06 juli 2014

Artsen zonder Grenzen publiceert vandaag het rapport ‘Where is everyone? Responding to emergencies in the most difficult places’.

 

Waarom dit rapport?

Artsen zonder Grenzen werkt in de frontlinie van humanitaire hulpverlening en is zich sterk bewust van de beperkingen en tekortkomingen van de internationale respons om hulp te verlenen tijdens acute crisissen. Er wordt goed werk gedaan, en levens worden gered, maar er kán - en er zou - veel meer moeten worden gedaan worden om de mensen te bereiken die het meest in nood verkeren.

 

Maban, Zuid-Sudan, waar ruim 105.000 vluchtelingen uit Sudan na luchtaanvallen een veilig heenkomen zochten in 2012. © Robert Hoglund/MSF

 

Wereldtop 2016

In 2016 zal de Wereldtop voor humanitaire hulp internationale experts bijeenbrengen die gaan bekijken hoe het systeem en de financiering van humanitaire hulp in de toekomst eruit moet gaan zien. Vooruitlopend op deze belangrijke conferentie publiceert Artsen zonder Grenzen een rapport waarin we cruciale kwesties identificeren die inherent zijn aan de internationale respons op humanitaire crisissen.

 

Methodologie rapport

Dit rapport is het resultaat van een uitgebreide publicatiestudie en 116 interviews met mensen uit de humanitaire wereld, waaronder van de VN (Verenigde Naties), hulporganisaties en wetenschappelijke wereld, die in de loop van de afgelopen twee jaar zijn gehouden. Het is een kwalitatief rapport, dat gebruikmaakt van relevante kwantitatieve data waar beschikbaar. Het gaat om drie casestudies van vluchtelingencrisissen in Zuid-Sudan, DR Congo en Jordanië waarin wordt geanalyseerd hoe de humanitaire hulpverlening heeft opgetreden in deze noodsituaties.

 

Realiteit

Het rapport kan voor zij onder ons die betrokken zijn bij het hulpsysteem een gevoel van ongemak geven. Het belicht zaken in de eigen noodhulpoperaties van Artsen zonder Grenzen die verbeterd moeten worden. De bevindingen worden ondersteund door verschillende interne evaluaties van ons recente activiteiten in Maban en Yida, in Zuid-Sudan. Het geeft ook tekortkomingen in de respons van het humanitaire systeem als geheel aan. Wij zijn echter van mening dat het belangrijk is om eerlijk te zijn over de realiteit van het werk in het veld in gebieden en voor bevolkingsgroepen die moeilijk te bereiken zijn, maar in grote nood verkeren. 

 

Discussie

Met deze studie willen wij een wezenlijke discussie met onze collega’s in de hulpwereld – binnen Artsen zonder Grenzen zelf, met andere hulporganisaties, met de VN en met grote subsidiegevende organisaties - op gang brengen, opdat wij allen onze hulpverlening kunnen verbeteren. We organiseren over de hele wereld (openbare en besloten) bijeenkomsten om deze kwesties op de agenda te krijgen, en we moedigen iedereen aan aan het debat deel te nemen. We zullen doorgaan met het monitoren en evalueren van hulpverlening in crisissen, zowel van onze respons als die van de hulpwereld als geheel. En we zullen onze bevindingen opnieuw delen.

 

Meer weten of deelnemen?