Reactie Artsen zonder Grenzen op actie giro 555 ebola

woensdag 05 november 2014

Op 5 november maakten de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) bekend dat zij een inzamelingsactie - onder giro 555 - zullen organiseren in verband met de ebola-epidemie in West-Afrika. Artsen zonder Grenzen is geen lid van de SHO. Katrien Coppens, adjunct-directeur van Artsen zonder Grenzen: 'Wij vinden deze actie een goed initiatief. Als dat betekent dat andere organisaties hun hulp kunnen uitbreiden, is dat natuurlijk zeer welkom. Want wij zien ter plaatse dat er nóg veel meer gedaan moet worden om de epidemie een halt toe te roepen.'

 

Geen lid giro 555

Artsen zonder Grenzen doet niet mee met giro 555. Deze actie is bedoeld voor déze specifieke noodsituatie: deze vreselijke ebola-epidemie. Artsen zonder Grenzen wil mensen vooral oproepen ons werk wereldwijd te steunen, dus voor de strijd tegen ebola, maar ook voor andere crisissen. Door deze vrij te besteden donaties konden wij direct in maart tot op de dag van vandaag zo’n grootschalige hulpoperatie opzetten in de door ebola getroffen landen. Zo kunnen wij élke dag een hulpoperatie op touw zetten of uitbreiden. 

 

Een hulpverlener van Artsen zonder Grenzen met een meisje dat mogelijk met ebola is besmet in onze ebolakliniek in de wijk Paynesville in Monrovia, Liberia. Zij en haar moeder wachten op de resultaten van hun ebolatest. © John Moore/Getty Images

 

Controle en verantwoording

Wat ook belangrijk voor ons is, is dat wij zelf in handen houden wát wij met het geld gaan doen en dat betekent dan ook dat we een zekere controle willen houden over hoeveel geld er voor specifieke hulpoperaties binnenkomt. Zodat we zoveel mogelijk kunnen waarborgen dat het geld dat wij beschikbaar hebben ook overeenstemt met de hulp die wij, vanuit onze eigen expertise als medische noodhulporganisatie, gaan bieden. En dat wij er zelf, rechtstreeks, verantwoording over kunnen afleggen aan onze donateurs.

 

Kortom, Artsen zonder Grenzen verwelkomt de actie van giro 555, maar voor ons past zo’n grote nationale actie als deze niet bij de manier waarop wij vinden dat wij ons werk het beste kunnen doen. Het betekent niet dat wij niet met andere hulporganisaties willen samenwerken. We werken nu ter plaatse in West-Afrika al samen met onder andere Het Rode Kruis en UNICEF. We werken dus wel samen, maar we werven niet samen.

 

Lees meer over onze activiteiten in de strijd tegen de ebola-epidemie in West-Afrika