Uit het oog mag niet uit het hart worden

dinsdag 08 september 2015

Artsen zonder Grenzen is blij dat de regering met haar recente voorstellen betreffende de Europese asielproblematiek erkent dat het beleid van gesloten deuren t.a.v. de wereldwijde vluchtelingencrisis ongepast is, én dat dit geleid heeft tot mensonwaardige en levensgevaarlijke situaties. Mensen worden daardoor op gevaarlijke routes in de armen van vuige mensensmokkelaars gejaagd.

 

Ruimhartiger

Bovenal moeten Europa en Nederland nog ruimhartiger vluchtelingen opvangen in de wetenschap dat de echte crises daar plaatsvinden en niet hier. Het is dus van wezenlijk belang dat elk nieuw beleid gekoppeld wordt aan een ambitieus EU hervestigingsprogramma. Het kan niet zo zijn dat via deze maatregelen de buurlanden en de zogenaamde transitlanden volledig voor de opvang van vluchtelingen verantwoordelijk worden. Uit het oog mag niet uit het hart worden. Vanzelfsprekend moeten de asiel- en selectieprocedures tijdig zijn en aan de hoogste standaarden voldoen, en kunnen deze niet worden uitbesteed aan regeringen van twijfelachtige reputatie, zoals Libië in ‘t verleden. Verder blijven Nederland en de rest van Europa ook na oprichting van aanmeldcentra in de regio verplicht asielverzoeken te behandelen als mensen zich hier melden.