Gevlucht voor Boko Haram

vrijdag 19 juni 2015
De militante groepering Boko Haram terroriseert grote delen van Noordoost-Nigeria en voert aanvallen uit in Tsjaad. Talloze mensen zijn gevlucht, waarvan duizenden naar het Tsjaadmeer.

  • Bijna vijfduizend mensen, waarvan velen uit Nigeria, zijn opgevangen in het vluchtelingkamp Dar Es-Salam in het westen van Tsjaad. Op de kurkdroge grond rond het Tsjaadmeer leven de vluchtelingen in tenten of zelf opgezette beschutting.
  • Sounana Awa vluchtte uit Nigeria toen Boko Haram haar dorp aanviel. Ze leeft nu met haar zeven kinderen in het vluchtelingenkamp.
  • ‘Deze mensen hebben doodsangsten uitgestaan, moesten huis en haard achterlaten en zijn alles kwijt,’ zegt landencoördinator Stéphanie Giandonato in Tsjaad. ‘Nu leven zij onder extreem precaire leefomstandigheden.’
  • Een jonge vluchteling haalt water uit het meer.
  • Hadza El-Hagizegri moest vluchten uit haar dorp in Nigeria toen ze vijf maanden zwanger was. Met haar gezin stak ze met een vissersboot het Tsjaadmeer over. ‘Ik ben in het vluchtelingenkamp bevallen, in een tent, met de hulp van andere vrouwen hier.’
  • De mobiele klinieken van Artsen zonder Grenzen zijn voor veel vluchtelingen de enige manier om medische zorg te krijgen. Veel van de patiënten hebben diarree of luchtweginfecties, het gevolg van hun slechte leefomstandigheden.
  • In de mobiele klinieken geven we ruim 800 medische consulten per week.
  • Yakah Mamadou (46) vluchtte uit het Tsjadische stadje Ngouboua toen Boko Haram aanviel. ‘De huizen werden afgebrand,’ zegt ze. ‘Veel mensen zijn vermoord.’ Ze krijgt nu medische zorg in de mobiele kliniek van Artsen zonder Grenzen.
  • Het droge, zanderige gebied zorgt voor logistieke uitdagingen.
  • Psycholoog Ines Belkhodja praat met een groepje vrouwen die alle vrouwen in het vluchtelingenkamp Dar Es-Salam vertegenwoordigen. Veel vluchtelingen zijn ernstig getraumatiseerd. Zij stonden langdurig bloot aan hevige gevechten en seksueel geweld en hebben familie verloren bij aanvallen.

Het extreme geweld van terreurgroep Boko Haram leidt tot enorme vluchtelingenstromen. In Nigeria zijn mogelijk zo veel als anderhalf miljoen mensen op de vlucht. In buurlanden Tsjaad, Niger en Kameroen leven ruim 180.000 vluchtelingen.* Artsen zonder Grenzen biedt medische zorg, psychosociale zorg en deelt essentiële noodhulpgoederen uit aan vluchtelingen in de vier landen. ‘Na hun gedwongen vlucht streken deze mensen neer waar ze konden,’ zegt projectcoördinator Aissami Abdou. ‘ Zij hebben dringend behoefte aan een rustig, veilig heenkomen en toegang tot essentiële basishulp. Om in leven te blijven en om hun waardigheid te herstellen.’

 

* Cijfers: UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, mei 2015

 

Beelden: © Sylvain Cherkaoui/Cosmos