© Nick Fortescue

Ebola-proof tablet

Ook nieuwe technologieën dragen bij aan de bestrijding van ebola in West-Afrika. Met ebolabestendige tablets kunnen patiëntengegevens efficiënt bijgehouden worden.

Artsen en verpleegkundigen die ebolapatiënten behandelen, hebben regelmatig moeite met het bijhouden van patiëntendossiers. Zij schrijven hun gegevens op papier, maar dat papier mag de high-risk zone van de ebolakliniek niet uit vanwege mogelijk besmettingsgevaar. Daardoor moet het medisch personeel hun informatie doorgeven (of doorschreeuwen, met hun beschermende kap en masker op) over een hek naar iemand die de gegevens op een ander formulier noteert. Dit zijn omslachtige en foutgevoelige handelingen.

 

Speciaal ontwikkeld

Artsen zonder Grenzen deed daarom een algemene oproep voor een ebola-proof tablet. Ondernemer Pim de Witte (20) uit Nijmegen ging de uitdaging aan en ontwikkelde, in samenwerking met Google en Artsen zonder Grenzen, een waterdichte minicomputer dat in chloor gedrenkt kan worden en met handschoenen aan bediend kan worden. Op de tablet is speciaal ontwikkelde patiëntenmanagementsoftware geïnstalleerd. Zo kunnen de hulpverleners een stuk efficiënter werken en kan epidemiologische informatie beter bijgehouden worden.

 

De tablet werd getest in de ebolakliniek van Artsen zonder Grenzen in Magburaka, Sierra Leone. © Nick Fortescue

 

‘Altijd leesbaar en duidelijk’

Het testen van de tablet gebeurde in de ebolakliniek van Artsen zonder Grenzen in Magburaka, Sierra Leone. ‘Ik schreef de gegevens eerst op met balpen op papier,’ zegt een hulpverlener van Artsen zonder Grenzen die met de tablet werkte. ‘Het papier werd vaak nat, waardoor de gegevens onleesbaar werden. De elektronische gegevens zijn altijd leesbaar en duidelijk. Het is bijzonder fijn om mee te werken.’ Vanwege het succes van de test wordt nagedacht om deze manier van datavergaring ook in te zetten bij andere noodsituaties.

 

Maart 2015