Op deze houten vissersboot van 18 meter waren 561 mensen op elkaar gepropt. Het Artsen zonder Grenzen en MOAS team dat met het schip de MY Phoenix zoek- en reddingsacties uitvoeren trof de boot zo op 14 mei 2015 aan op de Middellandse Zee. © Ikram N’Gadi

Een ongewisse toekomst tegemoet

Wie zijn de 100.000 mensen die oorlog, instabiliteit, vervolging en gebrekkige humanitaire hulp in hun landen ontvluchten en daarvoor de zee opgaan in overvolle, wrakke boten? 4 verhalen.

Er zijn vele legale en illegale routes naar Europa, maar Libië is op dit moment het meest gebruikte punt van doorreis vanwege de politieke instabiliteit en een lange en open kustlijn. Mensen betalen grof geld aan smokkelaars om hen naar de overkant van de Middellandse Zee te brengen. Vaak in onveilige en overvolle vissersboten. In de eerste 5 maanden van 2015 hebben ruim 1.800 mensen hierbij het leven gelaten. Artsen zonder Grenzen voert sinds mei zoek-, reddings- en medische hulpoperaties uit op de Middellandse Zee, inmiddels met 3 boten, en hebben meer dan 2.290 mensen weten te redden. Vier van hen deelden hun verhalen met ons.

 

4 jaar burgeroorlog

4 jaar oorlog heeft 4 miljoen Syriërs op de vlucht gedreven en het einde is nog lang niet in zicht. Ook is er geen vooruitzicht op om ergens anders in veiligheid een waardig bestaan op te kunnen bouwen. De mogelijkheden in het Midden-Oosten zijn beperkt, en velen besluiten daarom een riskante zeereis aan te gaan naar landen waar ze humanitaire hulp kunnen krijgen, werk kunnen vinden en waar hun kinderen naar school kunnen gaan. Ze vluchten naar Turkije en Griekenland, Jordanië en Egypte, of noordwaarts. Zoals Halil*. Hij ontvluchtte Syrië met een groep vrienden, zonder zijn familie te vertellen dat hij vertrok.

 

 

Gevechten tussen leger en rebellen

Jemen wordt beheerst door een regionale oorlog. Geplaagd door politieke instabiliteit, droogten en voedseltekorten is Jemen ook een van de armste landen van het Midden-Oosten. De gevechten tussen regeringstroepen en door Iran gesteunde Houthi rebellen zijn zo hevig, dat de inwoners uit wanhoop wegvluchten. Sameer (40)* ondernam een reis van 1 maand om de Middellandse Zee te bereiken: via Djibouti, Eritrea en Sudan naar Libië. Hij wilde niet gefilmd worden.

 

 

20 jaar oorlog, onveiligheid en geweld

Aasiya*, in de 30, heeft 7 kinderen. 3 daarvan zijn overleden, van de andere 4 weet ze niet waar ze zijn. Zij is een van de duizenden Somaliërs die hun land dat al ruim 20 jaar lijdt onder oorlog, constante onveiligheid en geweld, ontvluchten. Om de Middellandse Zee te bereiken moeten ze een gevaarlijke tocht door de verzengende hitte van de woestijn tussen Sudan en Libië doorstaan. Duizenden mensen komen onderweg om, worden opgesloten in detentiecentra of smokkelaarskampen.

 

 

Onderdrukking

Een van de grootste groepen die per boot de Middellandse Zee opgaan bestaat uit Eritreërs. Ze proberen te ontkomen aan een regime die de bevolking onderdrukt, aan een wereld van wijdverspreide armoede en droogte. Jaarlijks proberen duizenden jonge mensen de militaire dienst die voor hen meer wegheeft van slavernij, te ontkomen. In Libië staat hen gevangenschap, verkrachting, marteling en ontvoering te wachten door mensenhandelaren en –smokkelaars, of andere mishandeling door gewapende groepen en criminele bendes. De twintiger Osman* vat het samen: hij had geen toekomst.

 

 

Grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog

De wereld kampt met de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Tegelijkertijd weigeren Europese en andere regeringen om mensen een veilig heenkomen en hulp te bieden. 2015 zou wel eens het dodelijkste jaar ooit kunnen zijn op de Middellandse Zee: er zijn dit jaar al meer dan vijf keer zoveel mensen verdronken als vorig jaar. Zoek- en reddingsacties kunnen doden voorkomen, maar niet geheel uitsluiten. Tot er veiligere alternatieven om asiel te zoeken in de Europese Unie zullen mensen hun leven leggen in de handen van smokkelaars.

 

Juni 2015

 

Artsen zonder Grenzen werkt in vele van de landen waar de mensen die de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee aangaan. Bekijk onze hulp in Syrië en Jemen. In 2013 zagen wij ons gedwongen ons terug te trekken uit Somalië vanwege extreme aanvallen op onze hulpverleners.

 

* Niet hun echte namen