Noodsituatie voor Zuid-Sudanese vluchtelingen in Ethiopië

‘De overgrote meerderheid van de vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen die in extreem zwakke staat verkeren als ze in Ethiopië aankomen.’

Artsen zonder Grenzen geeft sinds januari medische zorg aan Zuid-Sudanese vluchtelingen die naar Ethiopië zijn getrokken om te ontsnappen aan het geweld in hun thuisland. Onze medische teams helpen de vluchtelingen als ze aankomen in de transitkampen en in vluchtelingenkampen in de regio Gambella. In het Lietchuor kamp hebben we een ziekenhuis met 85 bedden en een gezondheidspost opgezet, in het Itang kamp een ziekenhuis met 75 bedden. Landencoördinator Antoine Foucher schetst de acute noodtoestand van de vluchtelingen.

 

Vluchtelingenstroom

‘Sinds het conflict in Zuid-Sudan losbarstte in december vluchten elke dag gemiddeld 1.000 Zuid-Sudanezen de grens over naar Gambella. Er zijn zelfs momenten geweest waarop 10.000 tot 15.000 mensen per dag de grens over staken. Op dit moment zijn er rond 130.000 vluchtelingen in Gambella. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR schat dat dit aantal aan het einde van het jaar opgelopen kan zijn naar 350.000 mensen.’

 

In het Burubiey transitkamp kwamen in mei rond de 15.000 vluchtelingen per dag aan na gevechten in de Zuid-Sudanese plaats Nasir. © Aloys Vimard

 

Extreem zwakke staat

‘De overgrote meerderheid van de vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen die in extreem zwakke staat verkeren als ze in Ethiopië aankomen. Ze zijn dagen of zelfs weken onderweg geweest, te voet of per boot. Onze teams vangen ze op in transitkampen bij de verschillende grensplaatsen en behandelen de zieken en gewonden. Sommige kinderen halen het niet. Zij sterven nadat ze pas enkele dagen in Ethiopië zijn. De leefomstandigheden in de transitkampen zijn verschrikkelijk. Maar alleen van daaruit kunnen zij worden overgebracht naar de vluchtelingenkampen. Ook daar zijn de leefomstandigheden verre van optimaal. De vluchtelingenkampen zijn op plaatsen waar overstromingen voorkomen en waar een gebrek een beschutting, latrines en schoon water is. Dit resulteert in ziekte en sterfte.’

 

Ondervoeding

‘Dit is absoluut een noodsituatie. De vluchtelingen zijn zeer kwetsbaar en ondervoeding is echt een groot probleem. Dat zagen we bijvoorbeeld in het transitkamp in Burubiey in april. Bijna één op de vier kinderen was er ondervoed en ruim 7 procent was ernstig, acuut ondervoed. In de kampen worden ze vanwege de leefomstandigheden niet beter. In onze medische voorzieningen zien we veel kinderen met diarree en longontsteking, ziekten die nauw verbonden zijn met ondervoeding. Op basis van de informatie die we hebben, schatten we in dat de sterftecijfers alarmerend hoog zijn. Met het regenseizoen in aankomst zullen de omstandigheden alleen maar slechter worden en zullen ziekten als malaria de kop opsteken.’

 

Ondervoeding is een groot probleem onder de vluchtelingen, vooral onder kinderen onder 5 jaar. © Aloys Vimard

 

Uitzonderlijke mobilisatie vereist

‘Deze noodsituatie vereist uitzonderlijke en onmiddellijke actie. De Ethiopische autoriteiten, de VN en hulporganisaties moeten de hulp bieden die deze kritieke situatie vereist. Er moet administratieve, financiële en politieke steun komen die ervoor zorg dat humanitaire hulp snel en effectief geboden kan worden. Als we een catastrofale ramp willen voorkomen, kunnen we niet accepteren dat de hulp nu slechts mondjesmaat opgeschaald wordt. Daarmee kunnen we deze situatie niet keren.’

 

Vaccinaties

‘Over de grens, in de Zuid-Sudanese deelstaat Jonglei, heerst momenteel een cholera-epidemie. Wij nemen hiertegen preventieve maatregelen in de vorm van cholera- en pneumokokkenvaccinatie-acties. We moeten snel handelen om zodat 60 tot 80 procent van de mogelijk besmette mensen gevaccineerd kan worden. Het choleravaccin wordt oraal gegeven en bestaat uit twee doses. Een andere preventieve maatregel, voor zowel het bestrijden van malaria als een mogelijke cholera-uitbraak, is het aanleggen van voorraden van medische hulpgoederen op strategische plekken. Dat kan vele levens redden. Maar helpt niet tegen het gebrek aan water, sanitatie en beschutting. Daarvoor is snel meer hulp nodig.’

 

Juni 2014