Onze activiteiten

Artsen zonder Grenzen verleent medische hulp aan mensen die dit hard nodig hebben, maar niet krijgen: van basiszorg, specialistische en psychologische zorg tot acute noodhulp.

Medische basiszorg

Veel mensen in crisisgebieden kunnen niet op de hulp van een huisarts rekenen. Omdat die niet in de buurt is of omdat zij geen geld hebben voor vervoer, dokterstarief of medicijnen. Onze artsen en verpleegkundigen behandelen mensen als ze ziek zijn, een infectie hebben, verwond zijn of een botbreuk hebben. We laten mensen weten dat ze bij ons terechtkunnen voor medische zorg zonder dat ze ervoor hoeven te betalen. Dat doen we in gezondheidsposten, klinieken en ziekenhuizen.

 

Bestrijden van uitbraken en epidemieën

Als een besmettelijke ziekte om zich heen grijpt en tot vele doden leidt, is snelle actie van levensbelang. We behandelen zieken en proberen verdere verspreiding te voorkomen. Dat doen we door de zieken te isoleren en te behandelen, voorlichting te geven over hoe je de ziekte herkent en hoe je besmetting kunt voorkomen en mogelijke besmette mensen op te sporen. We geven mensen inentingen tegen de ziekte (als die bestaan) en we pakken de oorzaak van de besmetting aan, bijvoorbeeld onhygiënische waterleidingen. Onze teams bestrijden dodelijke besmettelijke ziekten als cholera, meningitis, mazelen en ebola.

 

© Sami Siva

 

Specialistische zorg

Onze chirurgen, (tropen)artsen en verpleegkundigen voeren (spoed)operaties uit en geven specialistische zorg waar deze hard nodig maar niet voorhanden is. Zoals verloskunde, kindergeneeskunde, eerstehulp/traumazorg of behandeling voor specifieke, dodelijke, ziekten, zoals aids, (resistente) tuberculose, kala-azar en slaapziekte. Soms runnen onze teams een heel ziekenhuis, of nemen zij de zorg voor specifieke afdelingen op zich.

 

Voedingshulp

Juist als kinderen nog in de groei zijn, lopen ze groter gevaar op ondervoeding als ze te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen. Ondervoeding kan leiden tot ziekte en andersom, met als gevolg dat kinderen kunnen komen te overlijden. Daarom zijn wij bij kleine kinderen altijd alert op ondervoeding en op bijvoorbeeld diarree, malaria of longontsteking die tot ondervoeding kunnen leiden. Met speciale, met vitamine en mineralen verrijkte voeding kunnen we ernstig ondervoede kinderen weer op de been helpen. Met zorg via thuisbehandeling of met 24-uurszorg in een speciale kliniek.

 

Moeder-en-kindzorg

Niet één, maar twee levens redden. Met zorg voor, tijdens en na de bevalling kunnen wij moeders en kinderen in crisisgebieden met relatief weinig middelen helpen. Onze activiteiten: onze verloskundigen en vroedvrouwen geven zwangerschapsvoorlichting, testen op ziekten die tot complicaties kunnen leiden (zoals malaria en soa's als hiv), voeren zwangerschapscontroles uit en geven foliumzuur en vitamines. We begeleiden bevallingen, voeren spoedkeizersnedes uit en enten baby's in voor veel voorkomende ziekten. 

 

Verloskundige Dominique Luypaers in de Centraal-Afrikaanse Republiek.

 

Vaccinaties

Vaak zijn er in crisisgebieden maar weinig mensen ingeënt tegen veel voorkomende en dodelijke ziekten. Als er bijvoorbeeld mazelen uitbreekt, kan dit zich snel verspreiden en slachtoffers maken. Daarom enten wij kinderen in tegen veel voorkomende ziekten: bijvoorbeeld als ze net geboren zijn of bij ons in de kliniek komen. En we zetten grootschalige vaccinatie-acties op: beladen met koelboxen met vaccins gaan teams per auto, motor, boot of te voet op pad, om kinderen in te enten. Hiermee willen we een uitbraak voorkomen of voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt.

 

Acute noodhulp

Als er een ramp gebeurt of oorlogsgevechten uitbreken, mensen massaal voor geweld op de vlucht slaan, hebben mensen acuut hulp nodig om te overleven. Onze hulpverleners bieden levensreddende medische zorg: ze behandelen zieken en gewonden, voeren noodoperaties uit, delen spullen als tentzeil uit om onderkomens mee te maken en spullen als jerrycans, dekens en kookpotten. We zorgen voor schoon water, eenvoudige wc's en waspunten. Dat doen we in veldhospitalen, klinieken en door naar mensen toe te gaan met mobiele teams.

 

 

Bekijk deze infographic in het groot.

 

Psychologische zorg

Geweld, een ramp, verlies van dierbaren, mishandeling of gruwelijkheden gezien te hebben, omgaan met een (chronische) ziekte die je leven overhoop gooit en waardoor je door anderen gemeden wordt. Psychologische zorg kan je helpen hiermee om te gaan en voor jezelf en mensen om je heen te zorgen. Onze psychologen en psychosociale medewerkers helpen mensen hun leed te verwerken of met de ingrijpende veranderingen in hun leven om te gaan. We doen onze activiteiten een-op-een of in groepsverband, en we geven voorlichting en trainingen zodat mensen weten wanneer zij psychologische hulp moeten inroepen.

 

Hulp aan slachtoffers van seksueel geweld

Zowel medisch als geestelijk kan een slachtoffer van verkrachting enorme schade oplopen. Onze hulpverleners geven medische en psychologische zorg aan verkrachtingsslachtoffers. Door ze bijvoorbeeld te testen op soa's en medicijnen te geven om een infectie met het hiv-virus te voorkomen. Ook geven we medisch-juridische certificaten uit die slachtoffers kunnen gebruiken als bewijs om de daders voor het gerecht te dagen. We geven voorlichting met onder andere posters en radioshows om zwijgen te doorbreken.

 

Medische training

Tot onze activiteiten behoort ook: training. We trainen lokale medewerkers om hun medische kennis te vergroten: bijvoorbeeld rondom het begeleiden van een bevalling en het verrichten van triage (bepalen wie het dringendst hulp nodig heeft, bijvoorbeeld als gewonden binnenstromen).

 

Water en hygiënische voorzieningen

Met schoon, veilig water kunnen we mensen beschermen tegen door water overgebrachte ziekten als cholera en hepatitis E. Onze water-en-sanitatiespecialisten zuiveren water of voeren gezuiverd water aan, leggen leidingen aan, slaan waterputten en installeren tapkranen. Zij bouwen eenvoudige wc's en waspunten, inclusief veilige afvoer. En zij zorgen voor schoon water om onze activiteiten in klinieken en ziekenhuizen mogelijk te maken. (Voor een operatie is bijvoorbeeld 100 liter water nodig.)

 

Met golfplaten kunnen mensen bijvoorbeeld hun huis oplappen of zelf een onderkomen mee maken. Nepal. © Brian Sokol

 

Distributie van hulpgoederen

Mensen die zijn gevlucht, voor gevechten of natuurrampen als een aardbeving of cycloon, moeten vaak vanaf niets een bestaan opbouwen. Daarom delen wij hulpgoederen uit om hen te helpen met hun eerste levensbehoeften, zoals:

  • materiaal als tentzeil en touw voor onderdak
  • jerrycans om water in te vervoeren en te bewaren
  • dekens
  • sets met kookspullen en borden
  • spullen voor de dagelijkse hygiëne zoals zeep en emmers
  • voedsel als daar een ernstig tekort aan is
  • geïmpregneerde klamboes in landen waar malaria veel voorkomt.

 

Doorvertellen en pleitbezorging

Wij streven er uitdrukkelijk naar om onacceptabele situaties wereldkundig te maken en roepen overheden, instanties, andere organisaties of sleutelpersonen op hun verantwoordelijkheid te nemen. Zodat die mensen die onrecht wordt aangedaan, de hulp krijgen die zij nodig hebben. Wij geven hen een gezicht en een stem door hun verhalen door te vertellen, door ze te delen met de wereld. Zodat zij niet ongezien blijven.