©Bruno De Cock/MSF

Onze vereniging

Artsen zonder Grenzen is een vereniging. Leden zijn mensen die voor Artsen zonder Grenzen werken of gewerkt hebben of op een andere manier aan Artsen zonder Grenzen verbonden zijn.

Bestuur

Het verenigingsbestuur is verantwoordelijk voor het toezicht op de organisatie en zorgt dat het overeengekomen beleid wordt uitgevoerd. Daarnaast bewaakt het bestuur de identiteit van de organisatie en fungeert het als klankbord voor de directie.

 

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) – het hoogste orgaan van de Vereniging Artsen zonder Grenzen – overlegt ten minste eens per jaar met het bestuur. De Verenigingsleden nemen dan besluiten over zaken die de identiteit van de organisatie betreffen, geven hun oordeel over de prestaties van het bestuur gedurende het afgelopen jaar en keuren het jaarverslag en de jaarrekening goed.

 

De Vereniging Artsen zonder Grenzen Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 41215974 en is in het bezit van de CBF-erkenning.

 

Lid worden

Heb je 6 maanden of langer voor Artsen zonder Grenzen op kantoor of in het veld gewerkt? Of ben je op een andere manier betrokken geweest bij onze organisatie? Dan kun je lid worden van de vereniging. Als lid van de vereniging deel je jouw mening over de identiteit en strategie van Artsen zonder Grenzen. Stuur voor meer informatie een e-mail naar association.msfh@amsterdam.msf.org. Voor leden is er een speciale verenigingswebsite (inlog vereist).

 

Bestuur en statuten

Het bestuur van de vereniging Artsen zonder Grenzen bestaat grotendeels uit mensen die voor Artsen zonder Grenzen gewerkt hebben. Bevoegdheden en bezoldiging van onze bestuursleden zijn vastgelegd in onze statuten (Articles of Association). Ook heeft de vereniging managementstatuten (in het Engels, Management Statute) en een huishoudelijk reglement (By-laws).

 

Het internationale netwerk van Artsen zonder Grenzen kent 24 verenigingen.