Kern van onze identiteit

In de afgelopen maanden is de roep om verandering versterkt door protesten en discussie in de maatschappij. Dit heeft geleid tot discussies en gesprekken bij Artsen zonder Grenzen over dit onderwerp, waarvan sommigen al langer gevoerd werden en verder zijn aangejaagd. Over institutioneel racisme in onze organisatie bijvoorbeeld. Of over onze personeelswerving/recruitment; creëren we daarmee juist niet meer ongelijkheid? De vraag: moeten we meer investeren in personeel uit de landen waar we werken? En het vraagstuk: draagt onze humanitaire hulp juist bij aan ongelijkheid? Deze vragen en discussies raken de kern van onze identiteit en voelen vaak ongemakkelijk aan. Maar dat is juist goed. We verwelkomen dit soort vragen en roepen op tot verdere discussie. Wij horen wat er gezegd wordt en erkennen de problemen. Tegelijkertijd weten we ook dat er veel mensen zijn die hun stem nog niet hebben laten horen, om wat voor reden dan ook.

Te lang geduurd

We beseffen en erkennen dat wij tot op heden niet doortastend genoeg zijn opgetreden tegen institutioneel racisme en andere vormen van discriminatie. Het spijt ons enorm dat collega’s van ons dit hebben moeten meemaken en doorstaan. Het heeft ons te lang gekost, en de geluiden die wij nu horen stimuleren ons om nog sneller te handelen op een aantal eerder geplande veranderingen.

Veranderen

Zo is er in de afgelopen twee jaar een internationaal verandertraject opgezet om structurele barrières in onze organisatie aan de orde stellen en aan te pakken, om ervoor te zorgen dat Artsen zonder Grenzen een diverse organisatie wordt, waarin kansengelijkheid en inclusiviteit worden gewaarborgd. We erkennen dat deze voortgang niet snel genoeg is gegaan.

Structurele verbetering

Dit is het moment om onze organisatie structureel te verbeteren. Daarom hebben we een lijst met uitgebreide acties en toezeggingen opgesteld. Deze zullen we publiceren zodat iedereen ons verantwoordelijk kan houden, ten opzichte van ons personeel, de mensen die we helpen, de gemeenschappen en onze donateurs en partners. Samen zijn we sterk en bewegen we ons naar de representatieve, inclusieve, veilige en respectvolle organisatie die we willen en moeten zijn.

Juli 2020