gezin ontvlucht brand moria lesbos

Kom in actie: teken ook onze petitie!

Laat ook jouw stem horen! Samen met ons. En samen met 450 andere Europese organisaties en Europarlementariërs. Samen komen wij in actie voor de mensen op de Griekse eilanden. We kunnen niet stil blijven en het hierbij laten. Roep Europese leiders op nú in actie te komen. Moria herbouwen is gèèn menselijke oplossing: evacueren wel!

Noodsituatie Moria: kom samen met ons in actie

Teken nú

*De link stuurt je naar de website van Change.org waar de petitie wordt aangeboden. Deze link is veilig en is opgezet door Artsen zonder Grenzen in samenwerking met 450 andere organisaties, instanties en politici. Samen roepen we daar de Europese leiders op om nu in actie te komen.

Onze hulp opgeschaald

Onze teams geven medische zorg in klinieken in Athene en in verschillende kampen op de eilanden Lesbos (in de stad Mytilene en aan de overkant van het Moria-kamp), Samos en Chios. Sinds het einde van vorig jaar zien we een explosieve groei in aantallen mensen en een snel verslechterende situatie in de kampen. Daarom hebben we de afgelopen zes maanden onze activiteiten opgeschaald.

In september is kamp Moria afgebrand. Onze teams hebben direct noodhulp geboden en bieden ook nu medische en psychische hulp aan de mensen. Bekijk onze laatste update over de mensen van Moria.

Hulp op Lesbos

In 2016 hebben we op Lesbos een kliniek geopend voor medische zorg. Sinds 2017 bieden we hier ook psychologische hulpverlening aan slachtoffers van geweld, martelingen en seksueel geweld. Ook hebben we, gezien het enorme aantal kinderen, sinds eind 2017 een kinderkliniek opgezet tegenover het Moria-kamp. Kinderen krijgen hier onder andere basiszorg en vaccinaties. Vrouwen kunnen hier terecht voor bijvoorbeeld postnatale zorg.

In de zomer van 2019 nam het aantal mensen op het eiland explosief toe. Het aantal mensen in het Moria-kamp, dat een capaciteit heeft voor 2.850 mensen, steeg van 4.500 mensen in mei tot bijna 18.000 in december 2019. Inmiddels zijn dat er 20.000, waarvan meer dan 40% kinderen. Ongeveer 1.200 van deze kinderen verblijft hier zonder ouders of voogd.

In de periode januari tot en met september 2019 hebben onze teams 1.071 medische consulten, 1.500 psychologische consulten en 511 psychiatrische sessies gehouden. In de kinderkliniek werden in diezelfde periode meer dan 11.000 medische consulten gehouden, tegenover 500 psychologische consulten in individuele- en groepssessies. Daarnaast werden nog eens 2000 consulten uitgevoerd door onze verloskundigen.

Grootschalige vaccinatiecampagne

De plotselinge toename van het aantal vluchtelingen, asielzoekers en migranten, in combinatie met de verslechterde levensomstandigheden in de kampen brengt het risico op ziektes met zich mee. Daarom hebben we eind 2019 in samenwerking met het Griekse ministerie van Volksgezondheid een vaccinatiecampagne opgezet. Kinderen tussen de 2 maanden en 15 jaar oud werden ingeënt tegen ziekten als mazelen, bof en streptokokken. In totaal hebben we 2.293 kinderen ingeënt.

Structurele noodsituatie

Anno 2020 signaleren onze teams een structurele noodsituatie. Zowel fysiek als mentaal. De wanhoop is enorm. De mensen in de kampen hebben vaak traumatische ervaringen meegemaakt, zoals martelingen. Ook is er veel onzekerheid over de toekomst. We bieden deze mensen daarom psychologische zorg. We staan ze ook op andere manieren bij, juridisch bijvoorbeeld, of we helpen met taal en uitleg in plaatselijke ziekenhuizen. We komen op voor deze mensen, op welke manier dan ook.

Zorgelijk is vooral de stiuatie van veel kinderen. Onze teams in Lesbos behandelen kinderen die hun jeugd hebben verloren, die niet meer spelen, niet meer praten en in sommige gevallen zelfs zijn gestopt met eten. Het aantal zelfmoordpogingen neemt toe, zelfs onder kinderen van nog geen 10 jaar. Vanuit onze kinderkliniek verlenen onze teams psychische zorg aan deze kinderen.

  • 42K
    mensen op de eilanden
  • 11K
    consulten voor kinderen
  • 15K
    kinderen

Persoonlijke verhalen

  • In Griekenland hebben we 7.440 individuele consulten voor psychosociale zorg gegeven in 2018.

Psycholoog Danai Papadopouloy in gesprek met cultureel bemiddelaar Marjan Dana Abidian

Steun onze teams wereldwijd

Ga mee op missie!

Wereldkaart