Van voedselschaarste tot hongersnood

Er worden verschillende soorten stadia van voedseltekorten onderscheiden: de zogenaamde ‘hunger gap’ (cyclisch van aard), voedselonzekerheid, voedselcrisis en hongersnood.

Hunger gap

De 'hunger gap' is een tijdelijk voedseltekort dat te maken heeft met de manier waarop mensen in hun levensonderhoud voorzien. Boeren die vooral van de oogst van hun land moeten leven, hebben te maken met een tekort aan eten in de tijd tussen aanplanting en oogst. Hun voedselvoorraad van de vorige oogst is uitgeput en de prijzen van voedsel zijn hoog. Het einde van een periode van droogte is zwaar voor veehouders: er is weinig land waarop hun vee kan grazen en uitbraken van ziekten van dieren komen veel voor.

 

Voedselonzekerheid

Met voedselonzekerheid wordt bedoeld dat mensen langdurig niet aan genoeg voedsel kunnen komen voor een evenwichtig voedingspatroon. Dit kan ermee te maken hebben dat voedsel er niet is, of onbetaalbaar is, maar ook dat zij er letterlijk geen toegang toe hebben. Bijvoorbeeld door een gewapend conflict. In het algemeen wordt een situatie benoemd als voedselonzekerheid als er onder de bevolking 0-10% ondervoeding wordt gemeten, waarvan minder dan 3% ernstige ondervoeding en er niet meer dan 1 op elke 10.000 mensen per dag overlijdt.

 

Voedselcrisis

Verslechtert de situatie en er is een enorm groot voedseltekort, dan wordt er gesproken van een voedselcrisis. Bijvoorbeeld door lange, of herhaaldelijke, perioden van droogte, of juist overstromingen, uitbraken van ziekten onder het vee, of een economische crisis. In conflictgebieden hebben mensen vaak een tekort aan eten doordat ze plotseling moeten vluchten, of doordat hun akkers of vee worden geplunderd, of omdat ze door de onveiligheid niet op pad kunnen gaan. De richtlijn die wordt gehanteerd om een ondervoedingsituatie als een voedselcrisis te bestempelen zijn: ondervoeding van tussen de 20 en de 40%, waarvan 5% ernstige ondervoeding, en een sterftecijfer tot 2 mensen op elke 10.000 per dag.

 

Hongersnood

Van hongersnood wordt gesproken als een grote bevolkingsgroep lang een algeheel tekort aan voedsel heeft. Het klimaat speelt hierbij een grote rol zoals droogte of overstromingen, maar in toenemende mate wordt hongersnood veroorzaakt door oorlog en conflict, een instabiele politieke en/of economische situatie en doordat mensen gedwongen worden te verhuizen. Als 40-50% van de mensen ondervoed zijn, waarvan meer dan 5% ernstig ondervoed en meer dan 5 mensen op elke 10.000 per dag overlijden, spreken we van hongersnood.

 

Ter vergelijking, een 'normaal' sterftecijfer is 1 op elke 5.000 mensen per dag dat op een willekeurige dag overlijdt, los van de doodsoorzaak.