Tropenarts màg niet verdwijnen

Artsen zonder Grenzen deelt de zorg van artsenfederatie KNMG dat de mogelijkheid tot specialisatie als tropenarts mogelijk verdwijnt in Nederland. Dat màg niet, vinden wij.

Ook voor ons als organisatie die artsen uitzendt naar landen waar hoogopgeleide artsen niet vanzelfsprekend zijn, zijn deze artsen met hun unieke profiel, betrokkenheid en kennis ongelofelijk belangrijk. Jaarlijks zendt Artsen zonder Grenzen rond 10 van deze artsen uit.

 

Van levensbelang

Zo vertrekt Remco van Egmond binnenkort naar Zuid-Sudan om voor Artsen zonder Grenzen in een vluchtelingenkamp te werken. Hij is het voorbeeld van een tropenarts die met zijn kennis en vaardigheden levens kan redden in een land waar goede gezondheidszorg niet vanzelfsprekend is. En bovendien mensen kan opleiden. Door de oorlog die in het land is uitgebroken zijn talloze mensen op de vlucht en zijn velen afgesloten van medische zorg. Er is een groot tekort aan geschoolde artsen. Op een plek als deze, zijn de kennis en vaardigheden van tropenartsen zoals Remco van levensbelang.

 

Een man wordt in het Artsen zonder Grenzen ziekenhuis in het vluchtelingenkamp op het VN-terrein in Bentiu verzorgd voor schotwonden. Zuid-Sudan, maart 2017.

 

Ook voor Nederland

Daarnaast is de kennis die zij in andere landen opdoen bij terugkomst in Nederland een belangrijke aanvulling op de kennis van artsen hier, zeker wanneer het een goede medische behandeling van niet-westerse bevolkingsgroepen in Nederland betreft. De cultuur-sensitieve en brede blik van de arts internationale gezondheidszorg komt hier uitstekend van pas. 

 

 

Wat doen tropenartsen?

Artsen internationale gezondheidszorg (ook bekend als ‘tropenartsen’) zijn generalisten, met kennis en vaardigheden op het gebied van basale chirurgie, gynaecologie en kindergeneeskunde. Zij zijn bevoegd te opereren in levensbedreigende situaties. Zij hebben ook kennis van infectieziekten als hiv, tuberculose en ebola, dodelijke tropische ziektes – malaria en kala-azar bijvoorbeeld - en van een groot aantal armoede-gerelateerde ziektes zoals ondervoeding en worminfecties. Zij trainen lokale medewerkers en brengen zo direct te gebruiken kennis over. Zij hebben geleerd dit op een cultureel verantwoorde manier te doen. Het zijn artsen die verder kijken dan alleen de grenzen van hun eigen spreekkamer en/of ziekenhuis. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor gelijke beschikbaarheid van gezondheidszorg voor de gehele bevolking.

 

 

Januari 2018