Strijd tegen een onzichtbare vijand

In ons verloskundig ziekenhuis in Port-au-Prince, Haïti, stierven veel pasgeboren baby’s. Infectiedeskundige Maarten de Jong over de strijd tegen een onzichtbare vijand.

Het moet erg moeilijk zijn geweest om zo’n situatie mee te maken.

Het is verschrikkelijk om te zien dat baby’s het niet redden. Dat je machteloos staat als een pasgeborene het leven niet gegund is. Maar dat zijn ook momenten die mij de drive geven om nog harder te werken, om ervoor te zorgen dat de kindjes die op het punt staan geboren te worden, het wél redden.

 

Wat was er precies aan de hand?

Al ver voordat ik aankwam in het project, werd er alles aan gedaan om dit probleem aan te pakken. Op sommige dagen haalde één op elke vier pasgeboren baby’s het niet. Daar moest iets aan gedaan worden. Alles wees op een bacteriële infectie. Uit tests bleek dat het ging om een bacterie die zeer resistent is tegen antibiotica: klebsiella.

 

Infectiedeskundige Maarten de Jong bij een pasgeboren baby en diens moeder in het verloskundig ziekenhuis in Port-au-Prince, Haïti.

 

Klebsiella?

Dat is een bacterie die vaker in ziekenhuizen voorkomt – in de landen waar wij werken, maar ook in de Westerse wereld. Als je gezond bent en een goede weerstand hebt, is de kans op een infectie met ernstige gevolgen vrij klein. Maar als te vroeg geboren baby, zoals we er veel in ons ziekenhuis hebben, loop je helaas meer gevaar. Zij zijn nu eenmaal kwetsbaarder.

 

De boosdoener is gevonden. En dan?

Als je een bacteriële infectie niet goed kunt behandelen, moet je hem voorkomen. Daarvoor moet je uitvoerig onderzoeken wat de verspreiding van de bacterie veroorzaakt. Hoe worden medische handelingen uitgevoerd? Wat zijn de besmettingsroutes? Wat is de kennis van het personeel over infecties? Als je diep graaft, constateer je vanzelf de onderliggende oorzaken. Vervolgens ga je daarop handelen.

 

'Dit is een ziekenhuis waar we alleen gecompliceerde bevallingen doen'

 

Hoe gaat dat in zijn werk?

In dit ziekenhuis vereist dat een integrale aanpak: bevallende vrouwen en hun baby’s leggen feitelijk een hele toer af door het ziekenhuis, van bevallingsruimte naar verpleegafdeling, vaak via operatiekamer. En dit is dan ook nog eens een ziekenhuis waar we alleen maar gecompliceerde bevallingen en ingrepen doen. Alle medische handelingen moeten met een kritische blik bekeken worden.

 

Welke maatregelen zijn er genomen?

Er zijn protocollen ontwikkeld, geïmplementeerd en aangescherpt, er is nog meer nadruk gelegd op de patiëntenzorg en er zijn investeringen gedaan in infectiecontrole. Daarnaast schroeven we het kennisniveau van het Haïtiaanse medisch personeel op.

 

Moeder Noe (27) waakt over haar baby in het verloskundig ziekenhuis in Port-au-Prince, Haïti.

 

Met succes?

Jazeker. Er sterven gelukkig niet veel baby’s meer door deze infectie. Maar we zijn er nog niet. Het aantal bevallende vrouwen komt in pieken. En bij een overvol, druk en hectisch ziekenhuis, is de kans op infecties groter. Daarom blijven we hameren op het volgen van protocollen en zijn we bezig om de ruimtes in het ziekenhuis groter te maken. Dat doen we nu in Haïti, maar met de wetenschap dat we deze kennis ook kunnen inzetten in ziekenhuizen in andere crisisgebieden.

 

Hoe ervaarde het medisch personeel het probleem en hoe reageerden zij op de maatregelen én het succes?

Voor het team is het enorm zwaar geweest. Het was voor iedereen duidelijk dat er geknokt moest worden om het tij te keren. Toen er resultaat zichtbaar werd, was dat natuurlijk een boost om het nog beter te doen. Wat we hebben bereikt, is dan ook een fantastisch teamresultaat. Ik ben trots dat ik daaraan heb kunnen bijdragen.

 

Zwangere vrouwen kunnen in Haïti op weinig plekken terecht voor gratis goede zorg. Steeds meer vrouwen gaan daarom naar ons verloskundig ziekenhuis in hoofdstad Port-au-Prince, in de wijk Delmas 33. We geven er spoedeisende hulp, met name aan vrouwen met gecompliceerde zwangerschappen. Die kunnen ernstige gevolgen hebben voor moeder en kind. In het ziekenhuis is het altijd druk. Er worden maandelijks ruim 500 baby’s geboren en 200 baby’s opgenomen voor intensieve medische zorg.

 

Februari 2017